Nápověda

Slovo na cestu

1 Jednoho dne si Hospodin zavolal Mojžíše do svatyne a z posvátné místnosti za oponou mu rekl:
2 "Oznámíš Izraelcum, jak mají postupovat, když mi jako svému Hospodinu prijdou obetovat býcka ze svého stáda.
3 Chcete-li zvíre obetovat spálením v ohni na oltári, musíte k tomu vybrat dokonale zdravého samce. Privedete jej ke vchodu do svatyne, protože jedine tam vaši obet prijmu.
4 Clovek, který zvíre privede, vloží ruce na jeho hlavu a symbolicky na ne prenese svá provinení. Tak budu moci zástupnou smrtí zvírete odpustit jeho viny.
5 Potom toto zvíre sám v mé prítomnosti usmrtí a kneží, potomci z Áronova rodu, ze všech stran pokropí krví obeti oltár, který stojí pred vchodem do svatyne.
6 Viník nakonec stáhne zvíre z kuže a rozseká jeho telo na kusy.
7 Kneží z Áronova rodu soucasne nanosí dríví na oltár a zažehnou ohen.
8-9 Mezitím clovek, který zvíre obetoval, omyje jeho vnitrnosti a koncetiny a jakmile se ohen rozhorí, kneží je vloží do plamenu spolecne s rozsekanými kusy zvírete vcetne hlavy a veškerého tuku. Když spálíte zvíre v ohni na oltári tímto zpusobem, rád vaši obet prijmu.
10 Vyberete-li pro tento druh obeti ovci nebo kozu, opet to vždy musí být samec bez jakékoliv telesné vady.
11 V mé prítomnosti jej usmrtíte na severní strane oltáre a kneží z Áronova rodu pokropí krví obeti oltár ze všech stran.
12-13 Clovek, který zvíre obetoval, omyje vnitrnosti a koncetiny obeti a spolecne s rozsekanými kusy jeho tela vcetne hlavy a tuku je vloží do ohne na oltár. Když spálíte zvíre v ohni na oltári tímto zpusobem, rád vaši obet prijmu.
14 Pokud mi nekdo jako svému Hospodinu pripraví ptací obet, at prinese hrdlicku nebo mladého holuba.
15 Knez vezme ptáka k oltári, kde mu zlomí vaz, aby z nej vytekla krev.
16 3001017 Potom potre jeho krví oltár, natrhne mu krídla a nakonec ho vloží do plamenu a spálí. Ješte predtím však odstraní vole i s jeho obsahem a odhodí je na hromadu popela u východní strany oltáre. Když spálíte ptáka v ohni na oltári tímto zpusobem, rád vaši obet prijmu.
© 2018 ERF Medien