Nápověda

Słowo Życia

L 20,42 Przecież Dawid sam napisał o Nim w księdze Psalmów: „Rzekł Pan memu Panu: Zasiądź po mojej prawej stronie,
L 24,44 Po czym powiedział do uczniów:  – Gdy jeszcze przed ukrzyżowaniem byłem z wami, mówiłem, że musi się spełnić to, co jest o Mnie napisane w Prawie Mojżesza, pismach proroków i w Psalmach.
Sk 1,20 Księga Psalmów mówi bowiem: „Niech opustoszeje jego dom i niech nikt w nim nie mieszka” oraz „Jego służbę niech przejmie ktoś inny”.
Sk 13,33 To o Jezusie napisano w psalmie drugim: „Ty jesteś moim Synem, Ciebie dziś zrodziłem”.
Sk 13,35 A w innym psalmie powiedział: „Nie pozwolisz, aby Twój Święty uległ rozkładowi”.
2K 4,13 Mamy tę samą postawę do psalmista, który powiedział: „Uwierzyłem, dlatego przemówiłem”. My wierzymy i właśnie dlatego mówimy!
Ef 5,19 Wtedy będziecie śpiewać psalmy, hymny i inne duchowe pieśni i nucić Panu w swoich sercach.
Ko 3,16 Słowa Chrystusa, z całym ich bogactwem, niech was napełniają i uczą mądrości. Pouczajcie się nawzajem i doradzajcie, a w waszych sercach niech brzmią dla Boga psalmy, hymny i natchnione pieśni.
© 2018 ERF Medien