Nápověda

Słowo Życia

1 Ja, Paweł, z polecenia Boga apostoł Jezusa Chrystusa, oraz Tymoteusz, nasz brat,
2 piszemy do was, bracia z Kolosów, święci i ufający Chrystusowi: Niech Bóg, nasz Ojciec obdarza was łaską i pokojem.

Dziękczynienie i modlitwa

3 Za każdym razem, gdy się za was modlimy, dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
4 Słyszeliśmy bowiem o waszym zaufaniu do Panu i o miłości, jaką okazujecie wszystkim wierzącym.
5 W niebie czeka na was nagroda, o której wiecie już od chwili, gdy usłyszeliście prawdę ewangelii.
6 Dotarła ona do was tak, jak dociera do ludzi na całym świecie. I wszędzie przemienia życie, podobnie jak to czyni z wami od dnia, gdy usłyszeliście i przyjęliście w prawdzie Bożą łaskę.
7 A stało się to dzięki Epafrasowi, naszemu drogiemu współpracownikowi. To bardzo oddany sługa Chrystusa
8 i to on opowiedział nam o waszej miłości, jaką okazujecie dzięki Duchowi Świętemu.
9 Dlatego od chwili, gdy się o tym dowiedzieliśmy, nie przestajemy się za was modlić. Prosimy Boga, by pomógł wam w pełni zrozumieć swą wolę oraz udzielił pełni mądrości i rozeznania w sprawach duchowych –
10 by wasze życie było godne Pana i w pełni Mu się podobało, by owocowało dobrymi czynami i coraz bliższą więzią z Nim.
11 Modlimy się też, byście – napełnieni Jego potężną i wspaniałą mocą – wzrastali w cierpliwości i wytrwałości i byście z radością
12 wyrażali wdzięczność Bogu Ojcu. On umożliwił wam korzystanie z tego dziedzictwa, jakie mają wszyscy święci, którzy żyją w Jego świetle.
13 On wyrwał nas z królestwa ciemności i przeniósł do królestwa swego najdroższego Syna,
14 dzięki któremu jesteśmy odkupieni – mamy przebaczone grzechy.

Wyższość Chrystusa

15 On, Chrystus, jest widzialnym obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wobec wszelkiego stworzenia.
16 Bo to przez Niego Bóg stworzył wszystko, co jest w niebie i na ziemi: to, co widoczne, i to, czego nie można zobaczyć, cały świat duchowy z jego królestwami i księstwami, władcami i zwierzchnościami. Wszystko to zostało stworzone przez Niego i dla Niego.
17 On już istniał, zanim cokolwiek powstało, i wszystko istnieje dzięki Niemu.
18 On jest Głową ciała, czyli kościoła. On jest początkiem wszystkiego i pierwszym, który zmartwychwstał – by się okazało, że jest najdoskonalszy we wszystkim.
19 Spodobało się bowiem Bogu zamieszkać w swym Synu w całej pełni
20 i przez Niego pojednać ze sobą wszystko. Dzięki przelanej na krzyżu krwi Jezusa zapewnił On pokój całemu niebu i całej ziemi.
21 Również was, którzy niedawno jeszcze byliście dla Niego obcy i wrodzy z powodu złych myśli i czynów,
22 teraz pojednał ze sobą dzięki śmierci Jezusa. Chce was mieć przed sobą jako świętych, niewinnych i bez zarzutu.
23 Macie jednak nieustannie Mu ufać, utwierdzać się na solidnym fundamencie i nie dać się odciągnąć od ufnej nadziei, jaką niesie ewangelia, którą usłyszeliście. Ona to jest głoszona po całym świecie, a ja, Paweł, jestem jej wiernym sługą.

Trud Pawła dla kościoła

24 Obecnie jestem pełen radości pomimo cierpień, jakie za was znoszę. Cieszę się z tego, bo mam udział w dopełnianiu cierpień, które zgodnie z zapowiedzią Chrystusa znoszę dla Jego ciała – kościoła.
25 Z polecenia Boga służę kościołowi, głosząc wam jako Jego słowo
26 tajemnicę, niedostępną przez wiele stuleci i pokoleń, ale teraz ujawnioną Jego świętemu ludowi.
27 Bóg bowiem postanowił ujawnić, jak wielkie jest bogactwo i chwała tej tajemnicy wśród was, pogan. A jest nią Chrystus żyjący w was, nadzieja przyszłej chwały.
28 Właśnie Jego głosimy: upominamy każdego i każdego pouczamy z całą Bożą mądrością, bo chcemy, by każdy stał się doskonały w Chrystusie.
29 O to walczę i nad tym się trudzę – dzięki Jego mocy, która potężnie we mnie działa.
© 2019 ERF Medien