Nápověda

Słowo Życia

1 Ja, Paweł, oraz Sylwan i Tymoteusz piszemy do wspólnoty Tesaloniczan – do tych, którzy należą do Boga, Ojca naszego, i Pana, Jezusa Chrystusa.
2 W Jego imieniu przesyłamy wam życzenia łaski i pokoju.

Dziękczynienie i modlitwa

3 Najdrożsi, słusznie powinniśmy dziękować za was Bogu! Bo wasze zaufanie do Niego imponująco wzrasta, a wzajemna miłość każdego z was przelewa się obficie!
4 Jesteśmy więc ogromnie dumni z waszej wytrwałości i zaufania Bogu, pomimo znoszonych prześladowań i trudów. Wiedzą o tym inne wspólnoty wierzących.
5 Świadczy to o sprawiedliwości sądu Bożego. Skoro cierpicie dla Jego królestwa, to znaczy, że jesteście godni do niego wejść.
6 Sprawiedliwe też jest to, że Bóg ukaże tych, którzy was prześladują,
7 a wam – i nam również – da odetchnąć, gdy pojawi się nasz Pan, Jezus, z aniołami mocy. Zstąpi On z niebios w płomieniach ognia,
8 by ukarać tych, którzy lekceważyli Boga i odrzucili Jego ewangelię.
9 Sprawiedliwie zostaną skazani na wieczną zagładę – oddzielenie od obecności, majestatu i potęgi Pana.
10 A będzie to w dniu, gdy przyjdzie On odebrać chwałę od swoich świętych i uwielbienie od tych wszystkich, którzy Mu zaufali. I wy tam będziecie, bo zaufaliście naszemu świadectwu.
11 Modlimy się więc za was nieustannie, aby Bóg uznał was za godnych swego powołania i aby swą mocą urzeczywistnił wasze dobre zamiary i czyny płynące z wiary.
12 W ten sposób imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa, zostanie przez was uwielbione, a wy – dzięki łasce Boga i naszego Pana – zostaniecie uwielbieni przez Niego.
© 2019 ERF Medien