Nápověda

Słowo Życia

1 Ja, Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z polecenia samego Boga, naszego Zbawiciela, i Jezusa Chrystusa, naszej nadziei,
2 piszę do ciebie, Tymoteuszu, mój prawdziwy synu w wierze: Niech Bóg, nasz Ojciec, i Chrystus Jezus, nasz Pan, obdarzają cię swą łaską, miłosierdziem i pokojem.

Ostrzeżenie przed fałszywymi nauczycielami Prawa

3 Udając się do Macedonii, poleciłem ci pozostać w Efezie, byś zabronił pewnym ludziom głoszenia błędnych nauk
4 oraz zajmowania się legendami i niekończącymi się rodowodami. Prowadzi to tylko do bezwartościowych spekulacji, a nie do zrozumienia Bożej drogi wiary.
5 A moje polecenie ma na celu pobudzać do miłości płynącej z czystego serca, prawego sumienia i autentycznej wiary.
6 Niektórzy bowiem nie pojęli tego i tracą czas na próżne dyskusje.
7 Chcą być nauczycielami Prawa Mojżesza, a nie mają zielonego pojęcia, o czym mówią z takim przekonaniem.
8 My wiemy, że Prawo to jest dobre – jeśli się je prawidłowo stosuje.
9 Wiemy, że jest ono ustanowione nie dla człowieka sprawiedliwego, lecz dla ludzi łamiących prawo i zbuntowanych, dla bezbożników i grzeszników, dla gardzących świętością i szargających ją, dla tych, którzy zabijają własnych rodziców i mordują innych,
10 dla rozwiązłych seksualnie, dla homoseksualistów, handlarzy żywym towarem, kłamców, fałszywie przysięgających – i dla wszystkich innych, których czyny przeciwstawiają się zdrowej nauce,
11 zgodnej ze wspaniałą ewangelią naszego błogosławionego Boga, którą głosimy.

Łaska Pana wobec Pawła

12 Jestem niezmiernie wdzięczny Temu, który dodaje mi sił – Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu – za to, że uznał mnie za kogoś, komu można zaufać, i przeznaczył do swej służby.
13 Kiedyś przecież drwiłem sobie z Niego, prześladowałem Jego wyznawców i nękałem ich. Ale dostąpiłem miłosierdzia, bo byłem ignorantem i niedowiarkiem.
14 Pan okazał mi wielką łaskę! Napełnił mnie wiarą i miłością samego Jezusa Chrystusa.
15 W pełni godne zaufania i uznania jest to, że Jezus Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników – a ja byłem największym z nich.
16 Lecz Bóg pochylił się nade mną, aby na mnie pierwszym pokazać ogrom cierpliwości Chrystusa i przez mój przykład zachęcić innych, by uwierzyli w Niego i mieli życie wieczne.
17 Niech więc na wieki będzie chwała i cześć Bogu – Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu! Amen.
18 Nakazuję ci, Tymoteuszu, mój synu, zgodnie z wcześniejszymi proroctwami, byś jako żołnierz Pana dzielnie walczył w tej służbie
19 – z ufnością i czystym sumieniem. Niektórzy bowiem zatracili je i stali się rozbitkami w wierze.
20 Przykładem tego są Hymenajos i Aleksander, których wystawiłem na działanie szatana, tak by oduczyli się bluźnierczo mówić.
© 2019 ERF Medien