Nápověda

Nádej pre kazdého

1 Ja, starší, píšem Božej vyvolenej cirkvi a všetkým jej členom.
2-3 Milujem vás spolu so všetkými, ktorí poznali pravdu, čo žije v našich srdciach a zostane tu večne. A nielen pravda, ale aj láska, zľutovanie a pokoj od Boha Otca a Ježiša, jeho Syna.
4 Teším sa, že niektorí z vás žijú podľa Božích prikázaní.
5 Nebude to nič nové, pripomeniem len to, čo už dávno viete:
6 Milujme sa navzájom, ako nás tomu učil Ježiš Kristus.

Varovanie pred falošnými učiteľmi

7 Láska a poslušnosť sú našou jedinou ochranou pred zvodcami, ktorých je dnes všade plno. Kto popiera, že Ježiš Kristus je Boží Syn, ktorý sa stal človekom, je zvodca a Kristov nepriateľ.
8 Dbajte, aby nevyšlo nazmar to, čo sme spoločne vybojovali, a aby ste napokon o všetko neprišli.
9 Komu nestačí Kristovo učenie a púšťa sa do špekulácií, vzďaľuje sa od Boha. Kto sa Kristovho učenia pridŕža, je v spojení s Bohom Otcom aj so Synom.
10 Ak príde niekto s iným učením, zavrite pred ním dvere a nedajte mu príležitosť.
11 Kto mu ju dáva, stáva sa jeho spoluvinníkom.
12 Mám ešte mnohé na srdci, ale nechcem to zveriť papieru. Dúfam, že sa k vám dostanem a osobne sa pozhovárame a vzájomne potešíme.
13 Pozdravujú vás všetci tunajší kresťania.
© 2018 ERF Medien