Nápověda

En Levende Bok

1-2 Fra: Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi sendebud.Jeg er kalt til å føre menneskene fram til tro på Jesus Kristus og til å lære dem om sannheten og det håpet som gir evig liv. Gud kan ikke lyve, og hans løfter er fra evighet av.
3 Nå har han, etter at tiden er inne, åpenbart disse gode nyhetene og gitt meg tillatelse til å fortelle alle om dette. Etter befaling fra Gud, vår Frelser, er jeg blitt betrodd å gjøre dette.
4 Til: Titus, som i sannhet er min sønn i det som hører Herren til.Må Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår frelser, gi deg sin velsignelse og fred.

VALG AV PASTORER

5 Jeg lot deg være igjen på Kreta, slik at du kunne gjøre det som trengtes for å hjelpe til med å styrke alle menighetene der. Jeg bad deg å utnevne pastorer i hver by, slike som kunne følge de instruksene jeg gav deg.
6 Mennene du velger må ha godt ord på seg, de må bare ha én kone, og barna deres må elske Herren og ikke være beryktet for å være løsslopne eller ulydige mot foreldrene sine.
7 Disse pastorene må være menn som lever et ulastelig liv. De er jo Guds tjenere. De må ikke være hovmodige, og de må heller ikke være drikkfeldige, kranglevorne eller glad i penger.
8 De må glede seg over å ha gjester, og de må elske å gjøre alt som er godt. Tilsynsmennene i menigheten skal være forstandige og rettferdige menn. De må kunne beherske seg og leve et liv til Guds ære.
9 Deres tro må være sterk og stødig, slik at de er i stand til å lære andre og vise til rette dem som ikke er enige med dem.
10 Det er nemlig mange som ikke vil høre det vi sier. Dette gjelder spesielt dem som sier at alle kristne må lyde de jødiske lovene. Dette er tomt snakk. Det gjør folk blinde for sannheten,
11 og de må stanses. Hele familier er blitt ført bort fra Guds nåde. Slike lærere er bare ute etter penger.
12 En av deres egne menn, en profet fra Kreta, har sagt dette om dem: «De er alle løgnere, de er som dovne dyr, de lever bare for å tilfredsstille sine mager.»
13 Dette er sant. Tal derfor til de kristne så inntrengende som det er nødvendig, slik at de kan bli sterke i troen,
14 slutter å høre på jødiske eventyr og krav fra mennesker som har vendt sannheten ryggen.
15 Et menneske som er rent i hjertet, ser godhet og renhet i alt, men et menneske med ondt hjerte, finner ondskap overalt. For den rene er alt rent, men for de urene er ikke noe rent.
16 Slike mennesker hevder at de kjenner Gud, men når man ser hvordan de oppfører seg, skjønner alle at de slett ikke gjør det. De er avskyelige og ulydige, og de er verdiløse når det gjelder å gjøre noe som er godt.
© 2019 ERF Medien