Nápověda

En Levende Bok

1 Kjære venner i Roma. Det er Paulus som skriver dette brevet. Jeg er Jesu tjener, utvalgt til å være hans apostel. Oppgaven min er å forkynne Guds evangelium for alle mennesker.
2 Dette evangeliet har Gud gjennom sine profeter, gitt løfte om i de hellige skriftene.
3 Det er evangeliet om Guds Sønn, Jesus Kristus, som ble født som et menneske inn i Davids slekt.
4 Da han stod opp igjen fra de døde, ble det bevist at han var Guds mektige Sønn.
5 Fra Kristus har jeg fått nåde og apostelembedet, og nå reiser jeg rundt for å fortelle alle mennesker hvor store ting Gud har gjort for dem. Når mennesker blir ført til lydighet og tro, får Gud ære.
6-7 Kjære venner i Roma, ? dere er også kalt til å tilhøre Jesus Kristus. Dere er elsket av Gud og kalt til å være hans hellige folk. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.

STOL PÅ GUD!

8 Først av alt vil jeg gjerne fortelle at jeg takker Gud for dere. Overalt hvor jeg kommer, blir det snakket om troen deres.
9 Gud vet hvor ofte jeg ber for dere. Dag og natt legger jeg dere fram for Gud i bønn. Av hele mitt hjerte ønsker jeg å tjene ham, og jeg ønsker å bringe evangeliet ut til alle mennesker.
10 Jeg ønsker så inderlig å kunne reise og besøke dere og ber om at det skal legge seg til rette, ? hvis Gud vil. Jeg ber også om å få en god reise.
11-12 Jeg lengter etter å se dere og gi dere del i troen, slik at menigheten kan vokse seg sterk i Herren. Selv trenger jeg hjelp og støtte fra dere. Sammen skal både jeg og dere få nytt mot ved den tro vi har felles. Vi skal alle være til velsignelse for hverandre.
13 Dere skal vite at jeg ofte har lagt planer om å reise til dere. Jeg ville så gjerne arbeide i menigheten og se gode resultater, slik jeg har gjort i de andre hedningemenighetene. Helt til nå er jeg blitt hindret i å reise.
14 Jeg står i stor gjeld til dere. Ja, jeg står i gjeld til både grekere og andre folkeslag, til lærde og ulærde.
15 Det er derfor jeg ønsker å forkynne evangeliet også for dere i Roma.
16 Jeg skammer meg ikke ved evangeliet om Kristus. Det er Guds kraft og frelser alle som tror. Først ble dette budskapet forkynt for jødene, men nå gjøres det kjent for alle folkeslag.
17 Budskapet forteller at vi, når vi tror på Jesus Kristus, blir rene og rettferdige i Guds øyne. Det står skrevet at den rettferdige skal leve ved tro. Det mennesket som stoler på Gud, finner livet.

GUDS DOM

18 Når mennesket skyver sannheten fra seg, møter det Guds vrede. Han tåler verken ugudelighet eller urett.
19 Gud har selv lagt kunnskapen om sannheten ned i menneskets hjerte.
20 Helt fra skapelsen av har menneskene sett himmelen og jorden og alt det Gud har skapt. De har sett hans guddommelighet og hans kraft og har ingen unnskyldning.
21 De kjente Gud, men likevel ville de ikke takke ham og gi ham ære. I stedet begynte de å tenke tomme og uforstandige tanker om Gud, og det ble mørkt i hjertene deres.
22 De gav seg ut for å være kloke, men endte i ren uforstand.
23 I stedet for å tilbe den hellige, allmektige Gud, laget de avguder av tre og stein. De skar ut figurer av fugler, dyr og alminnelige, dødelige mennesker.
24 Gud overgav dem til ondskapen og lot dem gjøre det de ville. Resultatet ble seksuelle utskeielser og andre syndige forhold.
25 Menneskene valgte løgnen framfor å tro det de visste var sannheten om Gud. De tilbad det Gud hadde skapt, i stedet for å gi ære til ham som er skaperen av alt.
26 Gud overlot menneskene til det onde og lot dem leve slik de selv ville. Kvinnene vendte seg bort fra Guds plan med deres liv og hadde seksuell omgang med hverandre.
27 Også mennene brente av lyst etter hverandre i stedet for å ha naturlig samliv med kvinner. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sine liv.
28 Fordi de ikke brydde seg om å ha kunnskap om Gud, overgav Gud dem til deres egen sviktende dømmekraft.
29 Livet ble fylt av all slags ondskap og synd, hat og griskhet, misunnelse, mord, løgn og krangel, bitterhet og sladder.
30 De ble baktalere, ? hatet Gud og tenkte alltid ut nye måter å synde på. De var stolte og hovmodige, og de var ulydige mot foreldrene.
31 De var uforstandige og upålitelige og brøt løfter, ? hjerteløse og uten barmhjertighet.
32 De visste godt at den som lever slik, fortjener å dø. Likevel fortsatte de på samme måten og oppfordret til og med andre til å leve slik.
© 2019 ERF Medien