Nápověda

En Levende Bok

1 Fra: Jakob, Guds og Jesu tjener til jødekristne som lever spredt i fremmede land.

TROSKAP I PRØVELSER OG FRISTELSER

2 Kjære brødre. Er livet fullt av vanskeligheter og prøvelser? I så fall skal dere være glade.
3 Når veien blir tung å gå, vil tålmodigheten få mulighet til å utvikle seg.
4 Ikke røm unna problemene! La heller tålmodigheten prøves og vokse, slik at dere holder ut til målet er nådd. Da skal dere stå fullkomne og hele.
5 Hvis noen av dere mangler visdom, skal dere be Gud om å få det. Gud gir til alle som ber, og han er ikke uvillig.
6 Men dere må tro at Gud gir det dere ber om. Den som tviler ligner bølgen som drives hit og dit av vinden.
7-8 Den som tviler, blir usikker og lite målrettet. Dere kan ikke vente å få noe, hvis dere ikke tror at Gud vil gi.
9 Om dere kristne ikke får høye stillinger og ære i denne verden, skal dere bare være glad til. Dere er uendelig store i Guds øyne.
10-11 Den rike skal være glad for at rikdom ikke betyr noe for Herren. Rikmannen vil jo snart være borte i alle fall. Akkurat som blomsten visner og dør skal han også dø. Solen kommer med sin brennende hete, gresset visner og blomsten faller av. På samme måte skal den rike dø midt i sin travle arbeidsdag.
12 Lykkelig er det menneske som ikke gir etter og gjør det som er galt når han blir fristet. Senere vil han få livets krone som Gud har lovt dem som elsker ham.
13 Og husk, når noen ønsker å gjøre noe galt, er det aldri Gud som frister. Gud vil aldri gjøre noe galt, og aldri frister han noen annen til å gjøre det.
14 Fristelser har sin grunn i menneskets onde tanker og begjær.
15 De onde tankene fører til onde handlinger og senere til den straff Gud gir.
16 La dere ikke føre vill, kjære brødre.

GODHET KOMMER FRA GUD

17 Men alt som er godt og fullkomment kommer fra Gud. Han er skaper av alt lys og skinner for alle uten forandring eller skiftende skygge.
18 Det var en stor dag da han gav oss det nye livet ved sannheten i sitt ord. Vi ble de første barna i hans nye familie.
19 Kjære brødre, glem aldri at det er best å lytte mye og tale lite. Ikke bli sinte.
20 Sinne fører aldri til det som er rett for Gud.
21 Kvitt dere med alt som er galt i livet deres, både innvendig og utvendig. Ta villig imot det ordet dere har fått forkynt, for ordet har makt til å gi dere frelse.
22 Husk også at budskapet skal adlydes, ikke bare høres. Dere må ikke narre dere selv.
23 Hvis et menneske bare hører og ikke adlyder, er det som en mann som ser ansiktet sitt i et speil.
24 Med det samme han går derfra, glemmer han hvordan han så ut.
25 Men den som stadig ser inn i frihetens fullkomne lov, vil ikke bare huske det. Han vil også gjøre det loven sier, og Gud vil rikelig velsigne ham i alt han gjør.
26 Hver den som sier han er kristen, men ikke har kontroll over tungen, bedrar seg selv. Hans gudstjeneste er ikke mye verd.
27 Den kristne som er ren og uten feil, i Guds øyne, er den som tar seg av foreldreløse og enker og som forblir tro mot Herren ? ikke lar seg skitne til av denne verden.
© 2019 ERF Medien