Nápověda

En Levende Bok

1-2 Fra: Apostelen Paulus og alle de andre kristne her.Til: Menighetene i Galatia.Jeg ble ikke kalt til å være apostel av noen gruppe eller av et enkelt menneske. Mitt kall er fra Jesus Kristus selv og fra Gud Fader som reiste ham opp fra de døde.
3 Må fred og velsignelse komme til dere fra Gud Fader og fra den Herre Jesus Kristus.
4 Han led frivillig døden for våre synder, slik som Gud hadde bestemt, og han reddet oss fra denne onde verden vi lever i.
5 All ære til Gud i all evighet. Amen.

BARE ETT EVANGELIUM

6 Jeg er forbauset over at dere så snart vender dere bort fra Gud, han som i sin kjærlighet og nåde innbød dere til et evig liv. Dere følger allerede en annen «vei til himmelen». Den veien går jo slett ikke til himmelen.
7 Det finnes ingen annen vei enn den ene som vi viste dere. Dere er blitt lurt av dem som forvrenger og forandrer sannheten om Kristus.
8 Må Guds forbannelse være over alle, også meg selv, hvis vi forkynner en annen frelsesvei enn den vi har fortalt dere om. Ja, om det så kommer en engel fra himmelen og forkynner et annet budskap, så må han for evig være forbannet.
9 Jeg vil si det igjen: Hvis noen forkynner et annet evangelium enn det som dere tok imot, skal han være forbannet av Gud.
10 Dere forstår nok at jeg ikke forsøker å gjøre dere til lags ved søtt snakk og smiger. Nei, jeg prøver å tekkes Gud. Om jeg fremdeles prøvde å tekkes mennesker, kunne jeg ikke være Kristi tjener.
11 Kjære venner, jeg sverger at den veien til himmelen jeg forkynte ikke er noe menneskelig påfunn.
12 Mitt budskap kommer fra Jesus Kristus. Han gav meg det jeg skulle si. Ingen annen har lært meg det.
13 Dere vet hvordan jeg var da jeg fulgte den jødiske tro, hvordan jeg uten barmhjertighet forfulgte de kristne, sporet dem opp og gjorde mitt beste for å bli kvitt dem alle sammen.
14 I hele landet var jeg en av de mest religiøse jøder på min alder. Jeg gjorde alt jeg kunne for å følge de gamle reglene og tradisjonene.
15 Men så skjedde det noe! Til og med før jeg ble født, hadde Gud utvalgt meg til å være hans. Han kalte meg,
16 slik at jeg kunne gå til hedningene og forkynne dem evangeliet om Jesus. Han viste meg sin egen Sønn. For en godhet og for en nåde!Da alt dette skjedde med meg, oppsøkte jeg ikke straks andre for å snakke om det.
17 Jeg drog ikke opp til Jerusalem for å rådføre meg med dem som var apostler før meg. Nei, jeg drog til Arabias ørkener, og deretter vendte jeg tilbake til byen Damaskus.
18 Det var først tre år senere at jeg endelig drog til Jerusalem for å besøke Peter, og jeg ble hos ham i femten dager.
19 Den eneste apostelen jeg møtte i denne tiden var Jakob, vår Herres bror.
20 (Hør hva jeg sier, for dette sier jeg dere i Guds eget nærvær! Dette er hva som skjedde ? jeg lyver ikke for dere.)
21 Etter at jeg hadde vært i Jerusalem, drog jeg så til Syria og Kilikia.
22 Ennå visste ikke de kristne i Judea hvordan jeg så ut.
23 Det eneste de visste var hva folk sa, at «vår tidligere fiende forkynner nå den samme sannhet som han forsøkte å utrydde».
24 Og de gav Gud ære på grunn av meg.
© 2018 ERF Medien