Nápověda

En Levende Bok

1 Fra: Paulus og Timoteus, Jesu Kristi tjenere.Til: Pastorene og menighetstjenerne og alle de kristne i byen Filippi.
2 Må Gud velsigne dere alle. Ja, jeg ber at Gud, vår Far, og den Herre Jesus Kristus vil gi hver enkelt av dere sin rike velsignelse, sin fred i hjerte og liv.
3 Alle mine bønner er fylt av lovprisning til Gud!
4 Når jeg ber for dere, er mitt hjerte fylt av glede
5 på grunn av den store hjelp dere har gitt for å gjøre evangeliet om Kristus kjent. Det har dere gjort helt fra første gang dere hørte det og til nå.
6 Jeg er sikker på at Gud, som begynte den gode gjerningen i dere, vil fortsette å hjelpe dere til å vokse i hans nåde til oppgaven er fullført. Det vil skje den dagen Jesus Kristus kommer tilbake.

PAULUS' KJÆRLIGHET

7 Det er naturlig at jeg føler som jeg gjør overfor dere, for dere har en helt spesiell plass i hjertet mitt. Vi har delt Guds velsignelser sammen, både da jeg var i fengsel og da jeg var på frifot. Vi har forsvart sannheten og fortalt andre om Kristus.
8 Gud alene vet hvor dyp min kjærlighet er og hvor stor min lengsel etter dere er. Jeg elsker dere med Jesu kjærlighet.
9 Min bønn for dere er at dere mer og mer skal fylles av kjærlighet til andre og at dere samtidig fortsetter å vokse i åndelig kunnskap og innsikt.
10 Jeg vil at dere alltid skal se klart forskjellen på rett og galt og at dere skal være rene og plettfrie, slik at ingen skal være i stand til å kritisere dere fra nå av og til Herren kommer igjen.
11 Gjør alltid det gode, det som viser at dere er Guds barn. Da vil Herren få ære.
12 Jeg vil også at dere skal vite, kjære brødre, at alt som har skjedd med meg her har vært til stor hjelp for å spre evangeliet om Kristus.
13 For alle her omkring, deriblant alle soldatene i kasernene, vet at jeg er i lenker fordi jeg er en kristen.
14 Og på grunn av min fengsling ser det ut til at mange av de kristne her ikke er så redde lenger. På en eller annen måte har min tålmodighet oppmuntret dem, og de er blitt mer og mer frimodige når det gjelder å fortelle andre om Kristus.
15 Noen forkynner evangeliet fordi de er misunnelige, fordi Gud har brukt meg som han har gjort. De ønsker å få ord på seg som fryktløse predikanter! Men andre har renere motiver.
16-17 De forkynner av kjærlighet, for de vet at Herren har ført meg hit for å bruke meg til å forsvare sannheten. Men de som er misunnelige, forkynner også for å gjøre meg sjalu. De tror at deres framgang vil gi meg flere sorger her i fengslet.
18 Men hvilke motiv de enn har for å gjøre det, så står det fast at evangeliet om Kristus blir forkynt, og det gleder jeg meg over.

LIV ELLER DØD

19 Jeg vil fortsatt være glad, for jeg vet at når dere ber for meg og den Hellige Ånd hjelper meg, skal alt dette vende seg til det gode.
20 Jeg lever i spent forventning og håp om at jeg aldri skal gjøre noe jeg må skamme meg over. Jeg vil alltid være rede til å tale frimodig om Kristus, akkurat som jeg har gjort før. Jeg ønsker at jeg alltid må være til ære for Kristus, enten jeg lever eller dør.
21 Det å leve betyr for meg muligheten til å gjøre noe for Kristus. Det å dø ? det er enda bedre!
22 Men hvis det å leve gir meg større muligheter til å vinne mennesker for Kristus, så vet jeg ikke hva som er best, å leve eller dø.
23 Enkelte ganger ønsker jeg å leve, mens jeg andre ganger ikke gjør det. Jeg lengter etter å dra herfra for å kunne være sammen med Kristus. Så mye bedre det ville være for meg enn å være her!
24 Men jeg vet at jeg kan bli til mer hjelp for dere ved å bli her.
25 Ja, jeg trengs ennå her nede, og derfor føler jeg meg sikker på at jeg skal være her på jorden ennå en stund. Da kan jeg hjelpe dere til å vokse og til å bli lykkelige i deres tro.
26 Det at jeg blir her, vil gjøre dere glade og gi dere grunn til å ære Kristus Jesus fordi han bevarer meg. Jeg kommer til dere.
27 Men hva som enn hender med meg, så husk at dere alltid lever som kristne, slik at jeg, enten jeg får se dere igjen eller ikke, stadig får høre gode meldinger om dere. Stå skulder til skulder med ett siktepunkt ? å forkynne evangeliet
28 uten frykt, uansett hva fiendene deres gjør. Dette vil de se som et tegn på at de selv lider nederlag, men for dere vil det være et klart tegn fra Gud på at han er med dere og at han har gitt dere evig liv med seg.
29 For dere har fått den forrett at dere ikke bare får tro på ham, dere får også lide for ham.
30 Vi kjemper denne kampen sammen. Dere har tidligere sett meg lide for ham, og jeg er fremdeles midt i en stor kamp nå. Dere kjenner godt til det.
© 2018 ERF Medien