Nápověda

En Levende Bok

1 Fra: Paulus, i fengsel fordi jeg forkynner evangeliet om Jesus Kristus,
2 og fra vår bror, Timoteus.Til: Filemon, vår kjære medarbeider, og til menigheten som møtes i hjemmet ditt, til Appia, vår søster, og til Arkippus, som lik meg er en korsets stridsmann.
3 Må Gud, vår Far, og den Herre Jesus Kristus gi dere sin velsignelse og fred.

PAULUS BER OM EN TJENESTE

4 Jeg takker alltid Gud når jeg ber for deg, kjære Filemon,
5 for jeg hører stadig om din kjærlighet og den tro du har på den Herre Jesus og hans folk.
6 Jeg ber om at troen må være virksom i deg og gi deg stadig større innsikt i det gode vi skal gjøre for Jesus.
7 Selv har jeg fått stor glede og trøst av din kjærlighet, min kjære bror. Din godhet har ofte styrket Guds folk.
8-9 Nå vil jeg be deg om en tjeneste. Jeg kunne forlange det av deg i Kristi navn, ettersom det er rett av deg å gjøre det, men jeg elsker deg og foretrekker å be deg i stedet. Jeg, Paulus, er en gammel mann nå, og sitter her i fengsel for Jesu Kristi skyld.
10 Min bønn er at du viser godhet mot min sønn Onesimus, som jeg har vunnet for Herren mens jeg satt i fengslet.
11 Onesimus (hvis navn betyr: «nyttig») har ikke vært til særlig nytte for deg i tiden som ligger bak, men nå kommer han til å bli til virkelig nytte for oss begge.
12 Jeg sender ham tilbake til deg, ? og det er som jeg sender mitt eget hjerte.
13 Jeg ville ha beholdt ham her hos meg mens jeg er i fengsel. Jeg forkynner fortsatt evangeliet, og du ville ha hjulpet meg gjennom ham.
14 Men jeg ville ikke gjøre det uten ditt tilsagn. Jeg ville ikke at du skulle være god av tvang, men av fri vilje.
15 Kan du tenke på det på denne måten: Kanskje ble han tatt fra deg en stund, for at du skulle få beholde ham for evig.
16 Han er ikke lenger en slave for deg, men en elsket bror. Det er han for meg allerede. Nå vil han komme til å bety mye mer for deg også.
17 Hvis jeg virkelig er din venn, så gi ham den samme velkomst som du ville gitt meg, om det var jeg som kom.
18 Har han skadet deg på noen måte eller stjålet noe fra deg, så skriv det på min regning.
19 Jeg skal betale det tilbake (jeg, Paulus, garanterer personlig dette ved å skrive det her med min egen hånd) ? men jeg vil ikke nevne hvor mye du skylder meg! Forholdet er jo at du skylder meg din egen sjel.
20 Ja, kjære bror, gjør meg den gleden å ta imot Onesimus på en god måte. Da skal jeg fylles av glede og prise Herren.
21 Jeg har skrevet dette brevet til deg fordi jeg er sikker på at du vil gjøre det jeg ber om og enda mer!
22 Vær så snill å la et gjesteværelse stå ferdig til meg, for jeg håper at Gud vil svare på bønnene dine og la meg få se deg snart.
23 Epafras, min medfange, som også er her fordi han har forkynt Kristus Jesus, sender deg sine hilsener.
24 Det gjør også Markus, Aristark, Demas og Lukas, mine medarbeidere.
25 Vår Herre Jesu Kristi velsignelse være med din ånd.Hilsen Paulus.
© 2019 ERF Medien