Nápověda

En Levende Bok

1 I det første brevet mitt, kjære Teofilus, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og om det han lærte.
2 Etter at han hadde gitt apostlene den rettledningen de trengte, vendte Jesus tilbake til himmelen.Jesus hadde jo vist seg for disiplene etter at han hadde stått opp igjen fra døden.
3 I førti dager kom han stadig til dem, og disiplene fikk flere bevis for at det virkelig var Jesus de så. Han snakket med dem om det som hadde med Guds rike å gjøre.

JESUS FORLATER JORDEN

4 En gang Jesus var sammen med disiplene, sa han at de ikke måtte forlate Jerusalem før de hadde fått den Hellige Ånd, slik han hadde lovt dem.
5 «Johannes døpte med vann,» minnet han dem om, «men om bare noen få dager skal dere bli døpt med den Hellige Ånd.»
6 En annen gang han var sammen med disiplene, spurte de ham: «Herre, skal du fri Israel nå og gjenreise oss som fri nasjon?»
7 «Det er min Far som bestemmer det,» svarte Jesus, «og det er av de ting som dere ikke får vite.
8 Men når den Hellige Ånd er kommet over dere, vil dere få kraft til å forkynne min død og oppstandelse for folket i Jerusalem, utover hele Judea, i Samaria og til jordens ender.»
9 Og da han hadde sagt dette, for han opp og forsvant i en sky, mens disiplene stod og stirret etter ham.
10 Når de prøvde å få enda et glimt av Jesus, stod plutselig to hvitkledde menn hos dem
11 og sa: «Menn fra Galilea, hvorfor står dere slik og stirrer? Jesus er dratt opp til himmelen, og en dag skal han komme igjen, akkurat som han drog bort!»
12 De var på Oljeberget da dette skjedde. Nå gikk alle tilbake til Jerusalem. Det var bare noen hundre meter, og
13-14 de holdt bønnemøte i en sal i det huset hvor de pleide å holde til.Her er listen på dem som var til stede ved møtet: Peter, Johannes, Jakob, Andreas, Filip, Tomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob (sønn av Alfeus), Simon (også kalt «Seloten»), Judas (sønn av Jakob) og brødrene til Jesus. Flere kvinner, deriblant Jesu mor, var også der.
15 En dag var det om lag ett hundre og tyve mennesker til stede, stod Peter opp og sa til dem:
16 «Brødre, dette som skjedde med Judas var nødvendig for at Skriftene skulle gå i oppfyllelse. Judas forrådte Jesus da han viste vei for dem som ville drepe ham. Dette hadde David forutsagt for lenge siden.
17 Judas var en av oss, valgt til å være apostel, slik som oss.
18 Han kjøpte en åker for pengene han fikk og falt hodestups der. Han revnet, så innvollene rant ut.
19 Nyheten om hans død spredte seg raskt blant alle innbyggerne i Jerusalem, og de kalte stedet «Blodåkeren».
20 Kong Davids forutsigelse om dette står skrevet i Salmenes bok, der han sier: 'La hans hjem bli øde, ingen skal bo der.' Videre: 'La hans gjerning bli overlatt til en annen.'
21-22 Nå må vi velge en til å ta Judas' plass, en som sammen med oss kan være vitne om Jesu oppstandelse. La oss velge en som har vært med oss hele tiden ? fra den tid da Jesus ble døpt av Johannes til den dag han ble tatt opp til himmelen.»
23 Forsamlingen kalte fram to menn: Josef Justus (også kalt Barsabbas) og Mattias.
24-25 Så bad de om at den rette mann måtte bli valgt. «Å, Herre,» sa de, «du kjenner hvert hjerte. Vis oss hvem av disse menn du har valgt til å være apostel i stedet for forræderen Judas.»
26 Så trakk de lodd, og på denne måten ble Mattias valgt. Han ble en apostel sammen med de andre elleve.
© 2018 ERF Medien