Nápověda

En Levende Bok

1 Fra: Johannes, eldste i menigheten.Til: Kjære Gaius, som jeg i sannhet elsker.
2 Kjære venn, jeg ber om at alt må være vel med deg og at kroppen din er like frisk som jeg vet sjelen din er.
3 Noen av brødrene, som har vært på gjennomreise, har gjort meg glad ved å fortelle at du lever rent og sant og etter evangeliets målestokk.
4 Jeg opplever ikke større glede enn å høre slikt om barna mine.

FØLG DET SOM ER GODT

5 Kjære venn, du gjør en god gjerning for Gud ved at du tar hånd om lærere og misjonærer som er på gjennomreise.
6 De har fortalt menigheten her om ditt vennskap og om dine kjærlighetsgjerninger. Jeg er glad over å høre at du sender dem av sted med en rundhåndet gave.
7 De reiser for Herren og tar verken imot mat, klær, husly eller penger fra dem som ikke er kristne, selv om de har talt til dem.
8 Vi må derfor selv ta oss av dem, så vi kan bli delaktige med dem i Herrens gjerning.
9 Jeg sendte et kort brev til menigheten om dette, men den hovmodige Diotrefes, som elsker å albue seg fram som leder for de kristne der, tillater ikke at jeg har noe å si over ham. Han nekter å høre på meg.
10 Når jeg kommer, skal jeg fortelle deg litt om det han har gjort og det onde han sier om meg og hvilket fornærmelig språk han bruker. Det er ikke bare det at han nekter å ta imot misjonsutsendingene selv, men han ber andre at heller ikke de skal gjøre det. Om de gjør det, forsøker han å støte dem ut av menigheten.
11 Kjære venn, la ikke dette dårlige eksemplet ha noen innflytelse over deg. Gjør bare det som er godt. Husk at de som gjør det som er rett, beviser at de er Guds barn, og de som fortsetter å gjøre det onde, beviser at de er langt fra Gud.
12 Men enhver, deriblant også sannheten selv, taler godt om Demetrius. Jeg kan selv si det samme om ham, og du vet at jeg taler sant.
13 Jeg har mye å si, men jeg vil ikke skrive det,
14 for jeg håper å se deg snart, og da har vi mye å snakke sammen om.
15 Farvel da for denne gang. Venner her hilser deg, og vær snill å gi alle sammen en spesiell hilsen fra meg.Hilsen Johannes.
© 2019 ERF Medien