Nápověda

En Levende Bok

1 Fra: Paulus, Jesu Kristi misjonær, sendt av Gud for å fortelle alle mennesker om det evige liv som han har lovt dem ved troen på Jesus Kristus.
2 Til: Timoteus, min kjære sønn.Må Gud, vår Far, og Jesus Kristus, vår Herre, overøse deg med godhet, nåde og fred.

PAULUS HAR OMSORG FOR TIMOTEUS

3 Jeg takker Gud for deg, Timoteus! Jeg ber for deg hver eneste dag, og i de lange nettene ber jeg min Gud at han rikelig skal velsigne deg. Han er mine fedres Gud og min Gud, og mitt eneste mål i livet er å leve til hans glede.
4 Jeg lengter slik etter å få se deg igjen. Dette ville gjøre meg så glad, for jeg husker hvordan du gråt da vi forlot hverandre.
5 Jeg vet hvor ekte din tro på Herren er, akkurat som det var med din mor Eunike og din bestemor Lois, og jeg føler meg sikker på at du fremdeles stoler på ham ? like mye som før.
6 Jeg vil minne deg om at du på nytt vekker opp den styrke og frimodighet som er i deg, den du fikk da jeg la mine hender på hodet ditt og velsignet deg.
7 For den Hellige Ånd, Guds gave, ønsker ikke at du skal være redd for folk. Han vil at du skal være klok og sterk, at du skal elske menneskene og ha glede av å være sammen med dem.
8 Hvis du oppvekker denne kraften, vil du aldri være redd for å fortelle andre om vår Herre. Du kan trygt la dem få vite at jeg er din venn, selv om jeg nå er i fengsel for Kristi skyld. Du vil være rede til å lide med meg for Herren, for han vil gi deg styrke i lidelsen.
9 Det er han som frelste oss og valgte oss til sin hellige gjerning, ikke fordi vi fortjente det, men fordi dette var hans plan lenge før verden begynte. Han ville vise sin kjærlighet og godhet mot oss ved Kristus.
10 Og nå har han gjort alt dette klart for oss ved vår frelser Jesu Kristi komme. Han brøt dødens makt og viste oss veien til det evige liv ved troen på ham.
11 Og Gud har valgt meg til å være hans misjonær. Jeg skal forkynne for hedningene og lære dem om Kristus.
12 Det er derfor jeg lider her i fengslet, og jeg er så visst ikke skamfull på grunn av det. Jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er sikker på at han er i stand til å ta vare på alt det jeg har gitt ham inntil han kommer igjen.
13 Hold deg nøye etter det jeg lærte deg, spesielt når det gjelder den tro og kjærlighet som Kristus Jesus tilbyr deg.
14 Ta godt vare på den fine, gudgitte evne som du mottok som en gave fra den Hellige Ånd som er i deg.
15 Som du vet, har alle de kristne som kom fra Asia forlatt meg, til og med Fygelus og Hermogenes har dratt sin vei.
16 Må Herren velsigne Onesiforus og hele hans familie. Han har ofte besøkt meg og oppmuntret meg. Besøkene hans var som frisk luft, så oppkvikket ble jeg, og han skammet seg aldri over at jeg var i fengsel.
17 Da han kom til Rom, lette han overalt for å finne meg, og endelig lyktes han i dette.
18 Jeg ber om at Herren gir ham en spesiell velsignelse den dagen Kristus kommer igjen. Du vet bedre enn jeg hvor mye han hjalp meg i Efesos.
© 2018 ERF Medien