Nápověda

En Levende Bok

1 Fra: Paulus, Silas og Timoteus.Til: Menigheten i Tessalonika ? bevart i Gud, vår Far, og i den Herre Jesus Kristus.
2 Må Gud, vår Far, og den Herre Jesus Kristus gi dere rik velsignelse og hjerter og sinn som er fylt med fred.

LIDELSEN HAR EN HENSIKT

3 Kjære brødre, det er godt og rett å takke Gud for dere. Troen vokser, og kjærligheten blir stadig sterkere hos dere alle.
4 Vi er lykkelige over å kunne fortelle andre menigheter om den tålmodighet dere har. Dere viser styrke og tro på Gud, til tross for alle prøvelser og vanskeligheter som dere går igjennom.
5 Dette er bare ett eksempel på hvordan Gud gjør alt på rett måte, for han bruker lidelsene til å gjøre dere rede for sitt rike.
6 Samtidig forbereder han dom og straff for dem som skader dere.
7 Derfor vil jeg si til dere som lider: Gud skal gi dere hvile sammen med oss når den Herre Jesus kommer i flammende ild med sine mektige engler.
8 Han skal komme med dom over dem som ikke ønsker å kjenne Gud og som nekter å godta hans plan om å frelse dem ved vår Herre Jesus Kristus.
9 De skal bli straffet i et evig helvete, og skal for alltid være skilt fra Herrens åsyn. De skal aldri se hans makt og herlighet,
10 når han kommer for å bli lovprist blant sine hellige, og bli hyllet blant alle som tror. Dere skal være med ham, for dere har trodd Guds ord, som han gav dere.
11 Derfor fortsetter vi å be for dere at vår Gud vil gjøre dere til slike barn som han ønsker å ha ? at dere vil få vilje til å gjøre det gode, og at han skal lønne dere med sin kraft.
12 Da skal alle prise den Herre Jesu navn på grunn av de resultater de ser i dere, og den største gleden for dere vil være at dere tilhører ham. Vår Guds og den Herre Jesu Kristi barmhjertighet har gjort alt dette mulig for dere.
© 2018 ERF Medien