Nápověda

En Levende Bok

1 Fra: Simon Peter, Jesu Kristi tjener, apostel og misjonær.Til: Alle dere som har den samme tro som vi. Den tro jeg taler om, er den som Jesus Kristus, vår Gud og frelser, gir oss. Hvor dyrebar den er ? og hvor rettferdig og god han er som gir oss alle den samme tro!

Å KJENNE GUD

2 Ønsker dere mer av Guds godhet og fred? Da må dere stadig lære ham bedre å kjenne.
3 For når dere lærer Gud å kjenne, vil han ved sin store kraft gi dere alt dere trenger for å leve et godt liv. Han deler til og med sin egen herlighet og godhet med oss.
4 Og ved den samme mektige kraft har han gitt oss alle de rike velsignelser som han har lovt: Vi har fått del i hans guddommelige natur og er befridd fra denne verdens forfall.
5 Dere må sette alt inn på at troen viser seg i et rett liv. Og dere må lære Gud bedre å kjenne, slik at dere finner ut hva han vil dere skal gjøre.
6 Så må dere lære å sette deres egne ønsker til side, slik at dere blir tålmodige og gudfryktige og med glede lar Gud få sin vei med dere.
7 Da vil dere komme til å elske de andre med sann og ekte kjærlighet.
8 Jo mer dere fortsetter på denne veien, jo mer vil dere vokse og bli brukbare for vår Herre Jesus Kristus.
9 Enhver som svikter når det gjelder å følge dette troens mønster, er i sannhet blind eller i det minste meget nærsynt. Han har glemt at Gud fridde ham ut fra det gamle syndelivet, slik at han nå kan leve et sterkt og godt liv for Herren.
10 Derfor, kjære brødre, arbeid hardt for å bevise at dere virkelig er blant dem som Gud har kalt og utvalgt. Da skal dere aldri snuble eller falle fra.
11 Gud vil sette himmelens porter åpne for dere, så dere kan gå inn til vår Herre Jesu Kristi evige rike.
12 Jeg kommer til å fortsette å minne dere om disse tingene selv om dere allerede kjenner dem og er grunnfestet i sannheten.
13-14 Den Herre Jesus Kristus har vist meg at mine dager på jorden er talte, og jeg skal snart dø. Så lenge jeg er her, har jeg tenkt å fortsette og sende disse påminnelsene til dere.
15 Jeg håper de skal gjøre et slikt inntrykk at dere husker dem lenge etter at jeg er gått bort.
16 For det er ikke eventyr vi har fortalt dere når vi har beskrevet for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og gjenkomst. Jeg har med mine egne øyne sett hans storhet og herlighet.
17-18 Jeg var på det hellige fjell da han strålte av den herlighet som Gud, hans Far, hadde gitt ham. Jeg hørte den herlige, majestetiske røsten som talte fra himmelen og sa: «Dette er min høyt elskede Sønn. Han er min store glede.»
19 Så vi har sett og bevist at det, som profetene sa, er gått i oppfyllelse. Dere gjør vel i å akte nøye på alt det de har skrevet, for deres ord er som lys som skinner i mørke kroker og hjelper oss til å forstå mange ting som ellers ville være uforståelige, mørke og vanskelige. Men når dere grunner på sannheten i profetenes ord, vil lyset gå opp for dere, og Kristus ? Morgenstjernen ? vil skinne i deres hjerter.
20 For ingen profeti i Skriften ble tenkt ut av profeten selv. Det var den Hellige Ånd som gav disse gudfryktige mennene budskapet fra Gud.
© 2019 ERF Medien