NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Nápověda

Český ekumenický překlad

— O posuzování druhých

1  Nesuďte, abyste nebyli souzeni.
2  Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.
3  Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?
4  Anebo jak to, že říkáš svému bratru: ‚Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka‘ – a hle, trám ve tvém vlastním oku!
5  Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.
6  Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.

— O vyslyšení proseb

7  Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.
8  Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.
9  Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb?
10  Nebo by mu dal hada, když ho poprosí o rybu?
11  Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!
12  Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.

— Výrok o dvou cestách

13  Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.
14  Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

— Výrok o stromu a ovoci

15  Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.
16  Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?
17  Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.
18  Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.
19  Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.
20  A tak je poznáte po jejich ovoci.

— O pravém učedníku

21  Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.
22  Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘
23  A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘

— Podobenství o dvou stavitelích

24  A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.
25  Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále.
26  Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku.
27  A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký.“
28  Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením;
29  neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákoníci.
© 2019 ERF Medien