Nápověda

Библия, нов превод от оригиналните езици

Поздрав и благослов

1 Симон Петър, слуга и апостол на Иисус Христос, до онези, на които беше отредено да получат същата скъпоценна вяра, както и ние, поради справедливостта на нашия Бог и Спасител Иисус Христос.
2 Благодат и мир да ви изпълват чрез познание за Бога и Иисус Христос1, нашия Господ.

Вярата и нейните плодове

3 Неговата божествена сила ни е дарила всичко, потребно за живот и благочестие, чрез познанието за Онзи, Който ни е призовал със Своята слава и съвършенство.
4 По този начин са ни дарени скъпоценни и възвишени обещания, за да избегнете пагубните желания на този свят и да станете чрез тях съпричастни на божествената природа.
5 Тъкмо затова положете всички усилия да прибавите към вярата си добродетел, към добродетелта – познание,
6 към познанието – въздържание, към въздържанието – търпение, към търпението – благочестие,
7 към благочестието – братски чувства, към братските чувства – любов.
8 Защото, ако притежавате тези добродетели и се усъвършенствате в тях, те няма да ви оставят бездейни и безплодни в познанието ви за нашия Господ Иисус Христос.
9 А у когото от вас ги няма, той е сляп, късоглед и е забравил, че се е очистил от предишните си грехове.
10 Затова, братя, старайте се още повече да утвърдите вашето призоваване и избиране. Ако вършите това, никога няма да сгрешите
11 и тъкмо така ще получите пълно право да влезете във вечното царство на нашия Господ и Спасител Иисус Христос.
12 Заради това ще имам грижата винаги да ви напомням тези неща, макар вие да ги знаете и да стоите твърдо в истината, която приехте.
13 Смятам също за справедливо, докато съм в това телесно убежище, да ви държа будни чрез моето напомняне,
14 защото знам, че скоро ще напусна своето убежище, както и нашият Господ Иисус Христос ми откри.
15 Ще се постарая обаче вие и след моята смърт винаги да пазите тези неща в паметта си.

Свидетелството на пророците и апостолите

16 Защото ние ви известихме силата и пришествието на нашия Господ Иисус Христос, не като следвахме хитри измислици, а понеже сме очевидци на Неговото величие.
17 Той получи от Бог Отец чест и слава, когато от величествената слава към Него дойде такъв глас: „Този е Моят възлюбен Син, върху Когото е Моето благоволение.“
18 И този глас ние чухме да говори от небесата, когато бяхме с Него на светата планина.
19 Така словото на пророците стана по-достоверно за нас и вие добре правите, че гледате на него като на светилник, който свети на тъмно място, докато денят настъпи и зорницата изгрее в сърцата ви.
20 Но преди всичко трябва да знаете, че никой сам не е способен да тълкува пророчествата в Писанието,
21 защото никога пророчество не е било изречено по човешка воля, но светите Божии хора са говорили2, просветявани от Светия Дух.
1 В някои ръкописи липсва: „Христос“.
2 В някои ръкописи: „хората са говорили от Бога“.
© 2019 ERF Medien