Nápověda

Библия, нов превод от оригиналните езици

Първо писмо по случай освещаването на храма в Йерусалим

1 Братята юдеи от Йерусалим и от юдейската страна поздравяват братята юдеи в Египет и им желаят мир и благоденствие.
2 Нека Бог ви стори добрини и да си спомни съюза, който сключи с верните Свои слуги Авраам, Исаак и Яков!
3 Да даде на всички ви сърце, за да Го почитате и да изпълнявате волята Му от все сърце и душа!
4 Да открие сърцето ви за Своя Закон и повѐли и да ви дари с мир!
5 Да чуе молитвите ви, да бъде милостив към вас и да не ви остави във време на страдания!
6 Така сега ние се молим за вас.
7 При царуването на Деметрий, в сто шестдесет и деветата година, ние, юдеите, ви писахме по време на непоносимата скръб, сполетяла ни през онези години, когато Язон и неговите съмишленици се бяха отметнали от светата ни земя и от царството,
8 бяха изгорили храмовата врата и бяха пролели невинна кръв. Тогава ние се помолихме на Господа и бяхме чути, и отново принасяхме кръвни и безкръвни жертви, палехме светилници и поднасяхме хлябовете на предложението.
9 И сега ние ви пишем да празнувате дните на празника Шатри през месец хаслев.

Второ писмо по случай освещаването на храма

10 Годината е сто осемдесет и осма. Жителите на Йерусалим и Юдея, старейшините и Юда желаят здраве и щастие на Аристовул, учителя на цар Птолемей и потомък на помазаните свещеници, а също и на юдеите в Египет.
11 Избавени с помощта на Бога от много опасности, ние Му благодарим от все сърце, че можахме да устоим пред един цар.
12 Сам Той прогони онези, които се бяха опълчили против светия град,
13 защото когато царят тръгна към Персия начело на войската си, която се смяташе за непобедима, те бяха поразени в храма на Нанея чрез измама – жреците на Нанея ги надхитриха.
14 Именно тогава под предлог, че иска да се ожени за нея, Антиох дойде с приятелите си на това място, за да вземе съкровищата като зестра.
15 Жреците на Нанея изразиха готовност да му предоставят съкровищата и той влезе с неколцина във вътрешността на храма. Но щом Антиох влезе, жреците заключиха храма,
16 отвориха тайния отвор на свода и взеха да хвърлят камъни. Така убиха царя и онези, които го придружаваха, разкъсаха телата им и като им отсякоха главите, хвърлиха ги на онези, които бяха отвън.
17 За всичко това благословен да бъде нашият Бог, Който предаде на смърт нечестивците!
18 И тъй като имаме намерение на двадесет и петия ден от месец хаслев да празнуваме очистването на храма, сметнахме за нужно да ви известим, за да празнувате и вие празника Шатри и празника на огъня, установен от Неемия, когато той, след като съгради храма и жертвеника, принесе жертва.
19 Защото, когато предците ни били отведени в Персия, благочестиви свещеници взели тайно огън от жертвеника, скрили го в дълбините на пресъхнал кладенец и така го покрили, че никой не могъл да открие това място.
20 Но след като изминали много години, Бог решил Неемия да бъде изпратен от персийския цар в Йерусалим. Тогава Неемия наредил на потомците на онези свещеници, които били скрили огъня, да го издирят.
21 А когато обяснили, че не са намерили огън, а някаква тинеста вода, той им заповядал да вземат от нея и да донесат. Щом всичко за жертвоприношението било приготвено, Неемия заповядал на свещениците да поръсят с тази вода дървата и сложеното върху тях.
22 Така и направили. И когато след време забуленото от облаци слънце грейнало, разпалил се такъв голям огън, че всички останали изумени.
23 Докато жертвата горяла, свещениците и всички други извършвали молитва – Йонатан подхващал, а останалите заедно с Неемия припявали.
24 А молитвата им била такава: „Господи, Господи Боже, Създателю на всичко, страшен и силен, справедлив и милостив, едничък Цар и благодетел,
25 едничка движеща сила на всичко, едничък праведен, всемогъщ и вечен, Който избавяш Израил от всяко зло, Който си избрал предците и си ги направил святи!
26 Приеми тази жертва заради целия Свой израилски народ, съхрани това Свое наследство и го направи свято!
27 Събери нас, разпръснатите, освободи онези, които робуват на езичници, погледни милостиво към унизените и презрените, за да узнаят езичниците, че Ти си наш Бог!
28 Накажи онези, които ни потискат и високомерно ни оскърбяват!
29 Засели Своя народ на Своето свято място, както е казал Мойсей!“
30 В това време свещениците пеели тържествени песни.
31 А когато жертвата била изгорена, Неемия заповядал да излеят останалата вода върху големи камъни.
32 Щом извършили това, лумнал пламък, но той изчезнал в светлината, която изгряла от жертвеника.
33 За това събитие се разчуло навред. На персийския цар също било известено, че на мястото, където преселените свещеници били скрили огъня, се появила вода, с която Неемия и хората му осветили жертвеника.
34 Тогава царят, след като проучил случая, оградил това място като свещено.
35 И царят раздавал много дарове от приходите, които получавал, на онези, към които проявявал благоволение.
36 Неемия и неговите хора нарекли тази вода Нефтар, което означава „очистване“. Повечето обаче я наричат Нефтай.
© 2019 ERF Medien