Nápověda

Библия, нов превод от оригиналните езици

Мъдростта и богатството на Соломон

1 Соломон, Давидовият син, се утвърди в царството си, защото Господ, неговият Бог, беше с него и го прослави навред.
2 Соломон говори на всички израилтяни, на хилядниците и стотниците, на съдиите и на всичките първенци на Израил, на родоначалниците.
3 И всички те отидоха заедно с него на възвишението край Гаваон, защото там беше Божията скиния, която рабът Господен Мойсей беше направил в пустинята.
4 Давид пък беше пренесъл Божия ковчег от Кириат-Ярим на предварително приготвено за него място в построената в Йерусалим скиния.
5 А там пред жилището на Господа беше останал медният жертвеник, който Веселиил, синът на Урия, Оровият син, беше направил. Него търсиха Соломон и тези, които бяха с него.
6 На жертвеника на скинията Соломон принесе в жертва хиляда всеизгаряния пред Господа.
7 В онази нощ Бог се яви на Соломон и го попита: „Какво желаеш, за да ти го дам?“
8 А Соломон отговори на Бога: „Ти прояви голямата Си милост към баща ми Давид, а мен постави за цар след него.
9 И нека сега се изпълни обещанието Ти към баща ми Давид, защото ме възцари над народ, многоброен като земния прах.
10 Затова дай ми мъдрост и разум, за да мога да постъпвам правилно с този народ. Защото кой би могъл да води такъв многоброен народ?“
11 Бог отговори на Соломон: „Понеже това ти е на сърце, а не поиска богатство, имоти и слава, нито смъртта на онези, които те мразят, нито дори дълъг живот, а поиска за себе си мъдрост и разум, за да водиш Моя народ, над който те поставих за цар,
12 дават ти се мъдрост и радост, а такива богатства, имоти и слава ще ти дам, каквито не са имали царете преди тебе, нито ще имат след тебе.“
13 След това Соломон се върна от възвишението край Гаваон, от скинията, в Йерусалим, за да царува над Израил.
14 Соломон събра войска от колесници и конници, хиляда и четиристотин колесници и дванадесет хиляди конници, които настани в изградените за това градове, а също и при царя в Йерусалим.
15 И умножи царят среброто и златото в Йерусалим колкото камъните, а кедрите – колкото смокиновите дървета в полето.
16 Докарваха за Соломон коне от Египет, откъдето търговците на царските кервани ги купуваха на стада за добра цена.
17 Една колесница се купуваше и докарваше от Египет за шестстотин сребърни сикли, а един кон – за сто и петдесет. Тези търговци доставяха коне за всички хетейски и арамейски царе.
18 1 И Соломон реши да построи дом в името на Господа и дворец за себе си.
1 В Синодалната и Цариградската Библия 1:18 сл. е 2:1 сл.
© 2019 ERF Medien