Nápověda

Библия, нов превод от оригиналните езици

Поздрав

1 Аз, стареят1, до избраната госпожа2 и нейните деца, които истински обичам – и не само аз, но и всички, които са познали истината, –
2 защото тази истина пребъдва у нас и ще бъде с нас вечно.
3 Да бъдат с вас3 благодат, милост, мир от Бог Отец и от Господ Иисус Христос, Син на Отца, в истина и любов.

Истината и любовта

4 Много се зарадвах, че намерих някои твои деца да постъпват според истината така, както получихме заповед от Отца.
5 И сега те моля, госпожо, не като че ти пиша нова заповед, а тази, която имаме от самото начало – да се обичаме взаимно.
6 А любовта се състои в това, да постъпваме според Неговите заповеди. Тази е заповедта, която сте чули от самото начало, за да постъпвате според нея.

Духът на антихриста

7 Защото в света влязоха мнозина измамници, които не изповядват, че Иисус Христос е дошъл в плът; такъв човек е измамник и антихрист.
8 Пазете се, да не би да изгубите онова, за което сте се трудили, а да получите пълна награда.
9 Всеки, който пренебрегва Христовото учение и не пребъдва в Него, няма общение с Бога. Който пребъдва в Христовото учение, той има общение и с Отца, и със Сина.
10 Ако някой дойде при вас и не носи това учение, не приемайте такъв у дома си и не го поздравявайте.
11 Защото, който го поздравява, става съучастник в неговите лоши дела.

Заключителен поздрав

12 Имам много да ви пиша, но не искам на книга и с мастило, а се надявам да дойда при вас и да говоря лично, за да бъде радостта ни пълна.
13 Поздравяват те децата на твоята избрана сестра. Амин.
1 Има се предвид апостолът, който е основал и ръководи древнохристиянски общини.
2 Вероятно се има предвид древнохристиянската Църква.
3 В някои ръкописи: „нас“.
© 2019 ERF Medien