Nápověda

Библия, нов превод от оригиналните езици

Поздрав и благослов

1 От Петър, апостол на Иисус Христос, до преселниците, разпръснати в Понт, Галатия, Кападокия, Мала Азия и Витиния, избрани
2 според предзнанието на Бог Отец и осветени от Духа, за да бъдете послушни на Иисус Христос и поръсени с кръвта Му1. Благодат и мир за вас в изобилие!

Живата надежда

3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, Който поради голямата Си милост чрез възкресението на Иисус Христос от мъртвите ни роди отново и ни изпълни с жива надежда
4 за нетленно наследство, чисто и неувяхващо, съхранено на небесата за вас,
5 които поради вярата си с Божия сила сте пазени за спасение, готово да се открие в края на последното време.
6 Затова радвайте се, дори ако е необходимо сега малко и да изпитате страдания в различни изкушения.
7 Така вярата ви ще бъде изпитана, за да се покаже по-ценна от нетрайното, макар и чрез огън изпробвано злато, за похвала, чест и слава, когато дойде Иисус Христос.
8 Него вие обичате, без да сте Го видели, в Него вярвате и сега, без да Го виждате, и сте изпълнени с неизказана и възторжена радост,
9 защото достигате крайната награда на вашата вяра – спасението на душите.
10 Това спасение търсеха и изследваха пророците, които предсказаха за дадената на вас благодат.
11 Те изследваха кога и как ще дойде времето, което е посочвал Христовият Дух в тях, когато е предизвестявал Христовите страдания и славата след тях.
12 На тях бе открито, че не на тях самите, а на вас служеше онова, което сега ви се възвестява от онези, които са ви благовестили чрез Светия Дух, изпратен от небесата. А в това и ангелите искат да надзърнат.

Животът на вярващия

13 Затова се съсредоточете, бъдете бодри и изцяло се надявайте на благодатта, която ви се дарява при явяването на Иисус Христос.
14 Като послушни деца не се оставяйте вашите страсти да ви водят както по-рано поради вашето невежество,
15 но както е Свет Онзи, Който ви е призовал, и вие самите бъдете святи във всичките си постъпки.
16 Защото е писано: „Бъдете святи, понеже Аз съм свят.“
17 И ако вие наричате Отец Този, Който безпристрастно съди всекиго по делата, изживейте дните си на тази земя в страх от Бога.
18 Вие знаете, че не с тленни неща – сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден ви от предците,
19 а със скъпоценната кръв на непорочния и чист като агнец Христос.
20 Той бе предопределен за това още преди сътворението на света, но се яви в края на времената заради вас,
21 повярвалите чрез Него в Бога, Който Го възкреси от мъртвите и Му даде слава, та вярата и надеждата ви да бъдат в Бога.
22 След като с послушание към истината чрез Духа2 сте очистили душите си за нелицемерна братска обич, обичайте се трайно един друг от чисто сърце,
23 защото сте родени отново не от тленно, а от нетленно начало, чрез живото слово на Бога, което пребъдва във вечността3.
24 Понеже човек е като трева и всяка човешка слава – като полски цвят: тревата изсъхва и цветът увяхва.
25 Но Словото на Господа пребъдва във вечността. Тъкмо това е словото, което е благовестено на вас.
1 Т.е. простени чрез пролятата кръв на Иисус Христос на Голгота.
2 В някои ръкописи липсва: „чрез Духа“.
3 В някои ръкописи липсва: „което пребъдва във вечността“.
© 2018 ERF Medien