Nápověda

Библия, нов превод от оригиналните езици

Поздрав и благослов

1 Павел, по Божия воля призован за апостол на Иисус Христос, и брат Состен –
2 до Божията църква в Коринт, до осветените чрез Иисус Христос, призовани да бъдат святи, както и до всички онези, които призовават името на нашия Господ Иисус Христос на всяко място у тях и у нас.
3 Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Иисус Христос!
4 Благодаря на своя Бог винаги за вас заради Божията благодат, която ви е дарена чрез Иисус Христос,
5 защото чрез Него се обогатихте във всичко – във всяко слово и във всяко познание,
6 след като свидетелството за Христос се утвърди у вас,
7 така че вие не се лишавате от никакъв дар, докато очаквате да се открие нашият Господ Иисус Христос.
8 Той ще ви даде и твърдост докрай, за да бъдете безукорни в деня на нашия Господ Иисус Христос.
9 Бог, Който ви е призовал за общуване с Неговия Син Иисус Христос, нашия Господ, е верен на обещанията Си.

Разцепления в Църквата на Коринт

10 Моля ви, братя, в името на нашия Господ Иисус Христос, да говорите всички едно и също, за да няма сред вас разцепления, а да бъдете свързани в един дух и в една мисъл.
11 Защото узнах за вас, братя мои, от близките на Хлоя, че между вас има раздори.
12 Имам предвид това, че всеки от вас казва: „Аз съм на Павел“; „Аз пък съм на Аполос“; „Аз съм на Кифа“; „Аз пък съм на Христос“.
13 Нима Христос е разделен? Нима Павел бе разпънат за вас? Или в името на Павел се кръстихте?
14 Благодаря на Бога, че не съм кръстил никого от вас освен Крисп и Гай,
15 за да не каже някой, че съм кръщавал в мое име.
16 Кръстих също и семейството на Стефана̀с, а дали съм кръстил и друг някого, не ми идва на ум.
17 Христос обаче ме изпрати не да кръщавам, а да проповядвам благовестието, и то не с думи на човешка мъдрост, за да не се обезсмисли Христовата жертва на кръста.

Христос е Божията мъдрост и сила

18 Наистина, словото за кръста е безумие за онези, които вървят към гибел, но е Божия сила за нас, които се стремим към спасението.
19 Защото писано е: „Ще погубя мъдростта на мъдреците и ще отхвърля разума на разумните.“
20 Къде е мъдрецът? Къде е книжовникът? Къде е онзи, който изследва този век? Не показа ли Бог, че мъдростта на този свят е безумие?
21 И понеже светът чрез своята мъдрост не позна Бога в Божията мъдрост, Бог реши да спаси вярващите с безумието на проповедта.
22 Защото и юдеите искат знамения, и елините търсят мъдрост,
23 ние обаче проповядваме за разпънатия Христос, Който за юдеите е съблазън, за елините1 – безумие,
24 но за самите призовани, както юдеи, така и елини, Той е Христос – Божия сила и Божия мъдрост.
25 Защото онова, което изглежда безумие у Бога, е по-мъдро от човешката мъдрост, и онова, което изглежда слабост у Бога, е по-силно от човешката сила.
26 Погледнете, братя, какви сте вие, призованите: по човешки погледнато, не са много мъдрите сред вас, нито силните, нито благородните.
27 Но Бог избра онова, което е безумно в този свят, за да посрами мъдрите; Бог избра онова, което е слабо в този свят, за да посрами силните;
28 Бог избра онова, което е долно и презряно в този свят и което е нищо, за да съсипе онова, което е нещо,
29 така че никой човек да не се хвали пред Бога.
30 Благодарение на Него и вие сте във вярата в Иисус Христос, Който стана нашата мъдрост от Бога, справедливост, освещаване и изкупление,
31 така че, както е писано, „който се хвали, с Господа да се хвали.“
1 В някои ръкописи: „езичниците“.
© 2019 ERF Medien