Nápověda

Библия, нов превод от оригиналните езици

Общение с въплътеното вечно Слово

1 Пишем ви за това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което наблюдавахме и което ръцете ни попипаха, именно – за Словото на живота;
2 и Животът се яви и ние видяхме и свидетелстваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и ни се яви,
3 за това, което видяхме и чухме, възвестяваме ви, за да имате и вие общение с нас, а нашето общение е с Отца и с Неговия Син Иисус Христос.
4 И ви пишем това, за да бъде радостта ви1 пълна.

Общение с Бога като светлина

5 И вестта, която чухме от Него и ви възвестяваме, е тази, че Бог е светлина и у Него няма никаква тъмнина.
6 Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в мрака, лъжем и не постъпваме според истината.
7 Но ако ходим в светлината, както Той е в светлината, тогава имаме общение един с друг и кръвта на Неговия Син Иисус Христос ни очиства от всеки грях.

Първа предпоставка: скъсване с греха

8 Ако кажем, че нямаме грях, мамим себе си и истината не е у нас.
9 Ако изповядаме греховете си, Бог е верен на обещанието Си, справедлив е, ще ни прости греховете и ще ни очисти от всяка неправда.
10 Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Го лъжец и Неговото слово не е у нас.
1 В някои ръкописи: „ни“.
© 2019 ERF Medien