Nápověda

Библия, нов превод от оригиналните езици

Войната на Навуходоносор против Арфаксад

1 В дванадесетата година от управлението на Навуходоносор, царя на асирийците, във великия град Ниневия Арфаксад царуваше над мидийците в Екбатана.
2 Той беше изградил около Екбатана стена от дялани камъни, широки три лакътя и дълги шест лакътя; нейната височина достигаше седемдесет лакътя, а на ширина беше петдесет лакътя.
3 Над портите ѝ издигна и кули, високи сто лакътя, които в основата си бяха широки шестдесет лакътя.
4 А направените от него порти достигаха на височина седемдесет лакътя, а на ширина – четиридесет лакътя, за да могат през тях да излизат тежко въоръжените му войски и подразделенията на пехотата.
5 По онова време цар Навуходоносор започна война против цар Арфаксад в голямата равнина, която се намира в пределите на Рагав.
6 Към Арфаксад се присъединиха всички, които населяваха планинската област, и всички, които живееха край Ефрат, Тигър и Идаспис, както и от равнината Ариох на елимейския цар. Така много народи се отзоваха на призива на Хелеудовите синове.
7 Затова Навуходоносор, асирийският цар, изпрати пратеници до всички, които живееха в Персия, и до онези, които живееха на запад – жителите на Киликия и Дамаск, на Ливан и Антиливан, до всички, които живееха по крайбрежието,
8 до народите на Кармил и Галаад, на Горна Галилея и голямата равнина Ездрелон,
9 до всички, които живееха в Самария и нейните градове, а също и отвъд Йордан до Йерусалим, до Ветан и Хел, до Кадис и египетската река, до Тафна и Рамеса и по цялата Гесемска земя,
10 дори отвъд Танис и Мемфис – до всички жители на Египет чак до пределите на Етиопия.
11 Но никой от обитателите на тези страни не зачете думата на Навуходоносор, асирийския цар. Те не се присъединиха към него във войната, защото не се бояха от него. За тях той беше като всеки друг и те върнаха пратениците му обругани и с празни ръце.
12 Тогава Навуходоносор много се разгневи на всички тези страни, като се закле в престола и царството си да отмъсти на всички области в Киликия, Дамаск и Сирия и с меча си да погуби всички, които живееха в земята на Моав, а също и синовете на Амон, цяла Юдея и всички жители на Египет чак до пределите на двете морета.
13 И в седемнадесетата година от царуването си настъпи с войската си срещу цар Арфаксад, победи го в битката и обърна в бяг цялата войска на Арфаксад, цялата му конница и всичките му колесници.
14 Той завладя градовете му, достигна до Екбатана, превзе крепостните кули, разграби улиците на града и превърна неговото великолепие в жалки руини.
15 А самия Арфаксад залови в планините на Рагав и го погуби.
16 След това той се върна в Ниневия с цялото огромно множество войници. Там отпразнува победата и пирува с войската си сто и двадесет дена.
© 2019 ERF Medien