Nápověda

Библия, нов превод от оригиналните езици

Поздрав и благослов

1 От Павел, слуга на Иисус Христос, призован за апостол, отреден за Божието благовестие,
2 което Бог бе обещал преди това чрез пророците Си в светите Писания –
3 благовестието за Своя Син, Който се роди по плът от Давидов потомък
4 и бе открит от Духа на светостта в силата Му на Божий Син чрез възкресението на мъртвите като Иисус Христос, нашия Господ,
5 чрез Когото получихме благодат и апостолство, за да покоряваме на вярата в Негово име всички народи,
6 сред които сте и вие – призованите от Иисус Христос.
7 На всички вас, възлюбени от Бога, призовани вярващи, които сте в Рим – благодат и мир от Бога, нашия Отец, и от Господ Иисус Христос.

Апостолът желае да посети Рим

8 Преди всичко благодаря на моя Бог чрез Иисус Христос за всички вас, понеже за вашата вяра се говори по цял свят.
9 Бог, на Когото служа от душа чрез благовестието за Сина Му, ми е свидетел, че непрестанно си спомням за вас
10 и винаги се моля в молитвите си дано с Божия воля ми се отвори път някога да дойда при вас.
11 Защото копнея да ви видя, за да ви предам някой духовен дар за ваша подкрепа,
12 а това ще рече, като съм сред вас, да се подкрепим взаимно чрез общата вяра – ваша и моя.
13 Искам, братя, да знаете, че много пъти се канех да дойда при вас – но срещах пречки, дори и досега, – за да принесе дейността ми плод и сред вас, както сред другите народи.
14 Аз имам дълг към елини и варвари, към мъдри и невежи,
15 затова доколкото зависи от мене, готов съм да благовестя и на вас, които сте в Рим.

Силата на благовестието

16 Не се срамувам от Христовото благовестие, понеже то е Божия сила за спасение на всеки вярващ, най-напред за юдеин, но също и за елин.
17 Защото в него се открива как Бог оправдава1 човека, стига той да има истинска вяра, както е писано: „Праведният ще живее чрез вярата си.“

Греховността на езичниците

18 Открива се и Божият гняв от небето върху всяко безчестие и неправда на хората, които с неправда потискат истината.
19 Бог ги наказва, защото на тях е известно онова, което може да се знае за Бога, тъй като Бог им го откри.
20 А невидимото у Него – вечната Му сила и божествената същност, се виждат още от създаването на света, като се съзерцават творенията Му. Така че за тях няма извинение,
21 понеже познаха Бога, но не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха, а се заблудиха в своите помисли и неразумното им сърце се помрачи.
22 Те казват, че са мъдри, но загубиха разум
23 и вместо нетленния Бог те почитат кумири, подобни на тленен човек, на птици, на четириноги и на влечуги.
24 Затова и Бог ги предаде на нечистотата според желанията на сърцата им, за да се безчестят телата им сами в себе си.
25 Те замениха истината за Бога с лъжа и се поклониха и служиха на творението повече, отколкото на Твореца, Който е благословен за вечни времена. Амин.
26 Ето защо Бог ги предаде на срамни страсти: жените им замениха естественото сношение с противоестествено;
27 също и мъжете, като оставиха естественото сношение с женския пол, разпалиха се в похот един към друг, вършеха безсрамия мъже на мъже и получаваха в тялото си възмездие, каквото подобаваше на тяхната заблуда.
28 И понеже не се постараха да приемат Бога с разума си, Бог ги остави на извратения им ум – да вършат неща, които не бива да вършат.
29 Затова са изпълнени с всякаква неправда, блудство2, лукавство, алчност, злоба; пълни са със завист, убийства, разпри, измама, злонравие. Те клюкарстват,
30 клеветят, ненавиждат Бога, ругаят, горделиви са и се самовъзхваляват, изобретателни са в злобата си и не слушат родителите си;
31 те са безразсъдни, вероломни3, жестоки, безсърдечни, безмилостни.
32 И макар да знаят, че според Божията справедливост които вършат такива дела, заслужават смърт, те не само ги вършат, но и са благосклонни към онези, които ги вършат.
1 Букв. оправданието.
2 В някои ръкописи липсва: „блудство“.
3 В някои ръкописи липсва: „вероломни“.
© 2019 ERF Medien