Nápověda

Библия, нов превод от оригиналните езици

Двата пътя

1 Блажен е човек, който не отива на сбирки на нечестивите, не ходи по пътя на грешници и не седи в събранието на беззаконници,
2 но му е приятно да се подчинява на закона на Господа и размишлява върху него ден и нощ.
3 И той ще бъде като дърво, посадено край водни пътища, което дава своя плод навреме и чийто лист не вехне. И той ще успее във всичко, което върши.
4 Не е така с нечестивите. Защото те са като плявата, отвявана от вятъра.
5 Затова нечестивите няма да устоят пред съд, нито грешните – в събрание на праведните.
6 Да, Господ одобрява пътя на праведните, а пътят на нечестивите ще ги провали.
© 2019 ERF Medien