Nápověda

Библия, нов превод от оригиналните езици

Поздрав

1 Яков, слуга на Бога и на Господ Иисус Христос, изпраща поздрав на дванадесетте племена, разпръснати по света.

Вяра и мъдрост

2 Братя мои, когато изпаднете в разни изкушения, бъдете изпълнени с радост,
3 тъй като знаете, че изпитанието на вашата вяра поражда търпение.
4 Търпението обаче нека да води към нещо съвършено, за да бъдете съвършени и безукорни и да не изоставате в нищо.
5 Ако пък на някого от вас не достига мъдрост, нека измоли от Бога, Който дава на всички щедро и без укор, и ще му даде.
6 Но да моли с вяра и никак да не се съмнява, защото онзи, който се съмнява, прилича на морска вълна, издигана и разлюлявана от вятъра.
7 Нека такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа,
8 тъй като двуличният човек е непостоянен във всичките си начинания.

Истинско и мнимо величие

9 Унизеният брат да се хвали със своето въздигане,
10 а богатият – със своето унижение, защото той ще премине като цвета на тревата:
11 когато слънцето изгрее и с жегата си изсуши тревата, цветът ѝ вехне и хубостта на гледката изчезва; тъй ще погине и богатият в своите начинания.

Причина за изкушението

12 Блажен е човекът, който търпи изкушение, защото след като устои на изпитанието, ще получи венеца на живота, който Господ е обещал на онези, които Го обичат.
13 Никой, когато е в изкушение, да не казва: „Бог ме изкушава.“ Защото Бог не се изкушава от зло, а и Сам не изкушава никого.
14 Всеки се изкушава, увличан и примамван от собствената си страст.
15 Сетне страстта зачева и ражда грях, а грехът, като съзрее, ражда смърт.
16 Не се заблуждавайте, възлюбени мои братя!
17 Всяко добро дарение и всеки съвършен дар идва отгоре, от Твореца на небесните светила1, Който никога не се променя, нито пък помръква.
18 Той ни роди по Своя воля чрез словото на истината, за да бъдем като първи плодове сред създанията Му.

Слушатели и последователи на учението

19 И тъй, възлюбени мои братя, нека всеки човек бъде бърз на слушане, бавен на говорене и бавен на гняв.
20 Защото човек в гнева си не постъпва според Божията правда.
21 Затова отхвърлете всяка нечистота и неизказана злоба, за да приемете с кротост посаденото във вас учение, което може да спаси душите ви.
22 Изпълнявайте учението, а не бъдете само слушатели, които заблуждават себе си.
23 Защото онзи, който слуша словото и не го изпълнява, той прилича на човек, който гледа собственото си лице в огледало:
24 погледне се, отмине и веднага забравя как изглежда.
25 Но който вникне в съвършения закон на свободата и пребъде в него, той не само слуша, за да забрави после, а е изпълнител на делото и той ще бъде блажен в начинанието си.
26 Ако някой от вас мисли, че е благочестив, но не обуздава езика си, той мами сърцето си и неговото благочестие е суетно.
27 Чисто и непорочно благочестие пред Бог и Отец е това: да се грижиш за сираци и вдовици в техните страдания и да се пазиш неосквернен от света.
1 Букв. Отец на светлините.
© 2018 ERF Medien