Nápověda

Библия, нов превод от оригиналните езици

Поздравления

1 Юда, слуга на Иисус Христос, брат на Яков – до призованите, осветени1 от Бог Отец и запазени от Иисус Христос:
2 милост, мир и любов да изобилстват у вас.

Божият съд над лъжеучителите

3 Възлюбени, тъй като изпитвам силно желание да ви пиша за нашето общо спасение, сметнах за нужно да ви помоля с това писмо да отстоявате вярата, веднъж завинаги предадена на вярващите.
4 Защото са се промъкнали някои хора, чието осъждане отдавна е предизвестено – нечестивци, които обръщат благодатта на нашия Бог в безнравственост и се отричат от единствения Господар, нашия Господ Иисус Христос.
5 Искам да ви напомня – макар да знаете вече това, че Господ, като избави народа от египетската земя, погуби после онези, които не вярваха;
6 ангелите пък, които не опазиха своето високо положение и напуснаха жилището си, окова с вечни окови в мрак за съда на великия ден;
7 Содом и Гомора, и околните градове, които по същия начин като тях блудстваха и налитаха на друга плът, станаха за пример с това, че бяха наказани с вечен огън.
8 Така ще бъде и с тези, които се позовават на съновидения, за да сквернят плътта, да презират Господаря и да хулят невидимите власти.
9 Дори архангел Михаил, когато се препираше с дявола, при спора за Мойсеевото тяло, не посмя да произнесе обидна присъда, а рече: „Господ да те накаже.“
10 Тези обаче обругават всичко, което не разбират, а което познават по естествен път като безсловесните животни, то ги води към гибел.
11 Горко им, защото тръгнаха по пътя на Каин, от алчност изпаднаха в заблуда като Валаам и упорство като на Корей ги погуби.
12 Те са петно на вашите вечери на любовта, пируват сред вас без притеснение и гледат само да си угодят. Те са безводни облаци, носени от ветрове, дървета, които дори наесен не дават плод, два пъти изсъхнали и изкоренени;
13 те са свирепи морски вълни, които разпенени изхвърлят мръсотиите си, блуждаещи звезди, за които непрогледният мрак за вечни времена е запазен.
14 За тях е пророчеството на Енох, седмия от Адам, който казва: „Ето идва Господ с безчислени множества Свои свети ангели,
15 за да извика на съд всички хора и да изобличи всички нечестиви сред тях за всичките им нечестиви дела, които са извършили, и за всички дръзки думи, които нечестивите грешници са изрекли против Него.“
16 Те са мърморковци, недоволни от участта си, постъпват единствено според своите желания, говорят надуто и заради облага ласкаят хората.

Наставление за единство във вярата

17 Но вие, възлюбени, помнете пророческите думи, които апостолите на нашия Господ Иисус Христос изрекоха.
18 Те ви говореха, че в края на времето ще се появят хора, които ще ви се присмиват и ще постъпват според нечестивите си желания.
19 Такива рушат единството на вярата, пристрастени са към земното, у себе си нямат Божия Дух.
20 А вие, възлюбени, като се усъвършенствате чрез вашата пресвета вяра и се молите чрез Светия Дух,
21 съхранявайте себе си чрез Божията любов в очакване на милостта на нашия Господ Иисус Христос за вечен живот.
22 С внимание оказвайте милост на едни,
23 а други със страх спасявайте, като ги изтръгвате от огъня и се гнусите дори от дрехата, осквернена от плътта.

Благослов

24 А на Онзи, Който може да ви запази от прегрешения и да ви постави пред славата Си непорочни и изпълнени с радост –
25 на единствения и премъдър2 Бог, чрез Иисус Христос, наш Спасител, да бъде слава и величие, сила и власт сега и за вечни времена. Амин.
1 В някои ръкописи: „обичани“.
2 В някои ръкописи липсва: „и премъдър“.
© 2019 ERF Medien