Nápověda

Библия, нов превод от оригиналните езици

Поздрав и благослов

1 Павел, служител на Бога и апостол на Иисус Христос, изпратен, за да повярват Божиите избраници и да познаят истината на благочестието
2 с надежда за вечен живот, който неизменният в словото Си Бог обеща преди началото на времето,
3 а в определеното време яви словото Си чрез проповедта, поверена на мене по заповед на нашия Спасител, Бога,
4 пиша до Тит, истински син по обща вяра. Благодат, милост1 и мир от Бог Отец и Господ2 Иисус Христос, нашия Спасител.

За епископското служение

5 Оставих те в Крит заради това – да уредиш останалото и да поставиш във всеки град презвитери, както бях ти поръчал:
6 такъв, който е безукорен, мъж на една жена3 и с вярващи деца, неупреквани в разпътство или непокорство.
7 Защото епископът, като Божий разпоредник, трябва да е безукорен, да не бъде високомерен, избухлив, пияница, побойник, користолюбив,
8 но гостоприемен, обичащ доброто, разумен, справедлив, благочестив, въздържан,
9 да се придържа към истинското слово, както е бил научен, за да може да наставлява в здравото учение и да изобличава онези, които противоречат.

Срещу лъжеучителите

10 Защото има много хора, особено между обрязаните, които са непокорни, празнодумци и измамници.
11 Устата им трябва да се затворят. Такива разбиват цели семейства, тъй като поради користолюбие учат на онова, на което не трябва да учат.
12 Един от тях, техен прорицател, казал: „Критяните открай време са лъжци, зли зверове, лениви търбуси.“
13 Това свидетелство е вярно. Поради това изобличавай ги строго, за да бъдат твърди във вярата
14 и да не обръщат внимание на юдейски измислици и на наредби от хора, които се отвръщат от истината.
15 За чистите всичко е чисто, а за осквернените и невярващите няма нищо чисто – на такива и умът, и съвестта са осквернени.
16 Те твърдят, че познават Бога, а с делата си Го отричат. Това са мерзавци и размирници, непригодни за никакво добро дело.
1 В някои ръкописи липсва: „милост“.
2 В някои ръкописи липсва: „Господ“.
3 Т.е. само един път женен.
© 2019 ERF Medien