Nápověda

Библия, нов превод от оригиналните езици

Относно тази книга

1 Бог даде това откровение на Иисус Христос, за да покаже на тези, които Му служат, какво трябва да стане скоро. И Той го показа на Своя служител Йоан, като го изпрати чрез ангела Си,
2 който възвести Божието слово и свидетелството на Иисус Христос – всичко, което видя.
3 Блажен е, който чете, блажени са и онези, които слушат думите на това пророчество и спазват написаното в него, защото е близко времето на тяхното изпълнение.

Поздрави до седемте църкви

4 От Йоан – до седемте църкви, които са в Мала Азия: „Благодат и мир да имате от Онзи, Който е, Който беше и Който идва, и от седемте духа, които са пред Неговия престол,
5 и от Иисус Христос, верния свидетел, Който е първият възкръснал от мъртвите и Князът на земните царе. На Него, Който ни обича и ни уми от нашите грехове чрез Своята кръв
6 и Който ни направи Свое царство, свещеници пред Бога и Своя Отец, на Него – слава и власт за вечни времена. Амин.“
7 Ето Той идва сред облаците и всеки ще Го види, също и онези, които Го прободоха. И всички племена по земята ще заридаят заради Него. Да, амин.
8 „Аз съм Алфа и Омега, начало и край1“, казва Господ Бог, Който е, Който беше и Който идва, Вседържителят.

Иисус Христос се явява на апостол Йоан

9 Аз, Йоан, ваш брат, който чрез Иисус Христос споделя с вас скръбта, царството и търпението, бях на острова, наречен Патмос, заради Божието слово и заради свидетелството за Иисус Христос.
10 В неделен ден бях обладан от Духа и чух зад себе си силен глас като от тръба,
11 който казваше: „Аз съм Алфа и Омега, Първият и Последният2. Напиши в книга това, което виждаш, и го изпрати на седемте църкви, които са в Мала Азия3: в Ефес и в Смирна, в Пергам и в Тиатира, в Сарди и Филаделфия, и в Лаодикия.“
12 Тогава се обърнах да видя откъде идва гласът, който говореше с мене. И като се обърнах, видях седем златни светилника
13 и сред седемте светилника стоеше един, подобен на Сина човешки, облечен с дълга до глезените дреха и препасан около гърдите със златен пояс;
14 главата и косите Му бяха бели като бяла вълна, бели като сняг, а очите Му – като огнен пламък,
15 нозете Му бяха като лъскава и пречистена в пещ мед, а гласът Му – като шум от стихийни води.
16 Той държеше в дясната Си ръка седем звезди, а от устата Му излизаше изострен и от двете страни меч. Лицето Му сияеше като слънце в силата си.
17 Когато Го видях, паднах при нозете Му като мъртъв. Той постави върху мене дясната Си ръка и каза: „Не бой се. Аз съм Първият и Последният.
18 Аз съм Живият. Бях мъртъв, но ето жив съм завинаги и имам ключовете над смъртта и над ада.
19 И тъй, напиши това, което видя, което е и което ще стане след това.
20 Ето тайната на седемте звезди, които ти видя в дясната Ми ръка, и на седемте златни светилника: седемте звезди са ангелите на седемте църкви, а седемте светилника, които ти видя, са седемте църкви.“
1 В някои ръкописи липсва: „начало и край“.
2 В някои ръкописи липсва: „Аз съм Алфа и Омега, Първият и Последният“.
3 В някои ръкописи липсва: „които са в Мала Азия“.
© 2019 ERF Medien