Nápověda

Библия, нов превод от оригиналните езици

Родословие на Иисус Христос*

1 Книга за родословието на Иисус Христос, Син на Давид, Син на Авраам.
2 От Авраам се роди Исаак, от Исаак се роди Яков, от Яков се родиха Юда и братята му,
3 от Юда се родиха Фарес и Зара от Тамар, от Фарес се роди Есром, от Есром се роди Арам,
4 от Арам се роди Аминадав, от Аминадав се роди Наасон, от Наасон се роди Салмон,
5 от Салмон се роди Вооз от Раав, от Вооз се роди Овид от Рут, от Овид се роди Йесей,
6 от Йесей се роди цар Давид. От цар Давид се роди Соломон от жената на Урия,
7 от Соломон се роди Ровоам, от Ровоам се роди Авия, от Авия се роди Аса,
8 от Аса се роди Йосафат, от Йосафат се роди Йорам, от Йорам се роди Озия,
9 от Озия се роди Йоатам, от Йоатам се роди Ахаз, от Ахаз се роди Езекия,
10 от Езекия се роди Манасия, от Манасия се роди Амон, от Амон се роди Йосия,
11 от Йосия се роди Йоаким, от Йоаким1 се родиха Йехония и братята му – по време на преселението във Вавилония.
12 А след преселението във Вавилония от Йехония се роди Салатиил, от Салатиил се роди Зоровавел,
13 от Зоровавел се роди Авиуд, от Авиуд се роди Елиаким, от Елиаким се роди Азор,
14 от Азор се роди Садок, от Садок се роди Ахим, от Ахим се роди Елиуд,
15 от Елиуд се роди Елеазар, от Елеазар се роди Матан, от Матан се роди Яков,
16 от Яков се роди Йосиф, мъжът на Мария, която роди Иисус, наричан Христос.
17 И тъй, всичките родове от Авраам до Давид са четиринадесет, и от Давид до преселението във Вавилония – четиринадесет рода, и от преселението във Вавилония до Христос – четиринадесет рода.

Раждане на Иисус Христос

18 А раждането на Иисус Христос стана тъй: след като майка Му Мария беше сгодена за Йосиф, още преди да се бяха събрали, оказа се, че тя е заченала от Светия Дух.
19 А Йосиф, мъжът ѝ, понеже беше праведен и не искаше да я изложи на посрама, предпочете да я напусне тайно.
20 Но докато той обмисляше това, ето Господен ангел му се яви насън и каза: „Йосифе, сине Давидов, не се бой да приемеш Мария за своя жена, понеже заченатото в нея е от Светия Дух.
21 Тя ще роди Син и ти ще Му дадеш името Иисус, защото Той ще спаси Своя народ от греховете му.“
22 А всичко това стана, за да се изпълни казаното от Господа чрез пророка:
23 „Ето девица ще зачене и ще роди Син и ще Го назоват с името Емануил“, което означава с нас е Бог.
24 След като Йосиф се събуди, направи така, както му беше заповядал Господният ангел, и прие жена си.
25 И той не я познаваше, докато2 тя роди своя първороден Син. И Му даде името Иисус.
1 В някои ръкописи липсва: „се роди Йоаким, от Йоаким“.
2 Предлогът, употребен в оригиналния текст, изразява действие или състояние, продължаващо до момента на следващата фраза, без задължително да се посочва промяна на отношенията след това.
© 2019 ERF Medien