Nápověda

Библия, нов превод от оригиналните езици

Поздрав и благослов

1 Павел, по Божия воля апостол на Иисус Христос, и брат Тимотей
2 до вярващите в Колоса, които са верни братя в името на Христос: благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Иисус Христос1.

Благодарност към Бога за колосяните

3 Благодарим на Бога и Отец на нашия Господ Иисус Христос винаги, когато се молим за вас,
4 понеже чухме за вашата вяра в Иисус Христос и за любовта ви към всички вярващи,
5 заради надеждата, която ви е отредена на небесата. За нея вие по-преди чухте от истинското слово на благовестието,
6 което стигна до вас: то принася плод и расте по цял свят, както и между вас от деня, когато чухте и познахте истински Божията благодат,
7 както се и научихте от Епафрас, нашия възлюбен сътрудник, който е за вас2 верен Христов служител
8 и ни извести за вашата любов, дадена от Духа.

Молитвата на апостола за колосяните

9 Затова и ние не преставаме да се молим за вас от деня, когато чухме това, и да молим от Бога да се изпълните с познание на волята Му в пълна премъдрост и духовно разбиране,
10 та да постъпвате достойно за Господа, напълно според Неговата воля. Принасяйте плодове от добри дела и се усъвършенствайте в познаването на Бога,
11 като се укрепвате с цялата сила на Неговата величествена мощ за съвършено търпение и постоянство, като с радост
12 благодарите на Бога и3 Отец, Който ни4 удостои да участваме в наследството на светиите5 в светлината,
13 избави ни от властта на тъмнината и ни пресели в царството на възлюбения Си Син.
14 Чрез Него ние имаме изкупление6 – прошка на греховете.

Възхвала на величието на Иисус Христос

15 Той е образ на невидимия Бог, роден преди всяко творение,
16 понеже чрез Него е създадено всичко на небесата и на земята: видимо и невидимо; било престоли, било господства, било началства, било власти – всичко чрез Него и за Него е сътворено.
17 Той е преди всичко и всичко чрез Него се крепи.
18 И Той е глава на тялото, тоест на църквата; Той е началото, първороден сред мъртвите, за да има във всичко първенство.
19 Защото Отец благоволи у Него да се всели цялата божествена пълнота
20 и чрез Него да примири със Себе Си всичко, било земно, било небесно, като въдвори мир чрез Неговата кръв, пролята на кръста.
21 Също и вас, които някога бяхте чужди на Бога и Негови врагове поради разположение към лоши дела,
22 сега Той ви примири чрез смъртта на Своето тленно тяло, за да ви представи святи, непорочни и безукорни пред Себе Си.
23 Вие само трябва да пребъдвате във вярата твърди и непоклатими и да не се поколебаете в надеждата на проповядваното на всяко поднебесно творение благовестие, което чухте и на което аз, Павел, станах служител.

Служението на апостола

24 Сега се радвам в страданията си за вас и допълвам недостига от Христови мъки в моето тяло заради Неговото тяло, което е църквата,
25 на която аз станах служител по Божие поръчение, което ми бе възложено заради вас – да възвестявам Божието слово в пълнота,
26 което е тайната, скрита от векове и от поколения, а сега открита на вярващите в Него.
27 На тях Бог пожела да разкрие какво е богатството на тази славна тайна сред езичниците – именно, че във вас е Христос, упованието за славата.
28 Него ние възвестяваме, като наставляваме всички хора и ги поучаваме с цялата мъдрост, която ни е дадена, за да ги представим всички съвършени чрез Иисус7 Христос.
29 За това се трудя и се подвизавам според Неговата сила, която мощно действа в мене.
1 В някои ръкописи липсва: „и от Господ Иисус Христос“.
2 В някои ръкописи: „нас.“
3 В някои ръкописи липсва: „Бога и“
4 В някои ръкописи: „ви.“
5 Букв. светии.
6 В някои ръкописи е добавено: „чрез кръвта Му“ (ср. Еф. 1:7).
7 В някои ръкописи липсва: „Иисус“.
© 2019 ERF Medien