Nápověda

Библия, нов превод от оригиналните езици

Божиите разпоредби към Иисус Навин

1 След смъртта на Господния служител Мойсей Господ каза на Иисус Навин, Мойсеевия помощник:
2 „Моят служител умря. Сега стани, премини през Йордан – ти и целият този народ – в земята, която Аз давам на израилтяните.
3 Давам ви всяко място, където стъпи кракът ви, както казах на Мойсей:
4 от пустинята и Ливан до голямата река – реката Ефрат, цялата земя на хетейците и до Голямото море на запад, където залязва слънцето – това ще бъдат ваши предели.
5 Никой няма да устои пред тебе през всичките дни на живота ти. Както бях с Мойсей, така ще бъда с тебе. Няма да отстъпя от тебе, нито ще те изоставя.
6 Бъди твърд и храбър, понеже ти ще дадеш на този народ да наследи земята, за която се клех на предците му да му я дам.
7 Само бъди твърд и много смел. Грижливо пази и изпълнявай целия закон, който ти разпореди Моят служител Мойсей. Не се отклонявай от него нито надясно, нито наляво, за да имаш успех, където и да отидеш и каквото и да предприемеш.
8 Тази книга на Закона да не се отделя от устата ти, но размишлявай върху нея ден и нощ, за да изпълняваш точно всичко, написано в нея. Защото тогава ще имаш успех в своя път и тогава ще постъпваш благоразумно.
9 Нали ти заповядах: бъди твърд и храбър! Не се бой и не се ужасявай, защото твоят Господ Бог е с тебе, където и да отидеш.“

Подготовка за преминаване на река Йордан

10 Тогава Иисус заповяда на надзорниците на народа и каза:
11 „Преминете през лагера и заповядайте на народа и кажете: ‘Пригответе си храна, защото след три дена ще прекосите този Йордан, за да влезете и завладеете земята, която Господ, вашият Бог, ви дава в притежание’.“
12 А Иисус каза на рувимците, гадците и на половината племе на Манасия:
13 „Спомнете си поръката, която Господният служител Мойсей ви даде, казвайки: ‘Господ, вашият Бог, ви даде и тази земя.’
14 Жените ви, децата ви и добитъкът ви нека останат в земята, която Мойсей ви даде отвъд Йордан. А вие, всичките силни войни, преминете пред братята си в боен ред и им помагайте,
15 докато Господ ви даде отдих както на вас, така и на братята ви, и те получат в наследство земята, която Господ, вашият Бог, им дава. Тогава се върнете във вашето притежание и го владейте – земята, която служителят Господен Мойсей ви е дал отвъд Йордан, където изгрява слънцето.“
16 В отговор те казаха на Иисус: „Ще направим всичко, което ни заповядваш. Ще отидем, където и да ни изпратиш.
17 Както слушахме Мойсей, така ще слушаме и тебе. Само Господ, твоят Бог, да бъде с тебе, както беше с Мойсей.
18 Всеки, който се противопостави на твоята заповед и не послуша думите ти във всичко, което му заповядаш, да бъде умъртвен. Само ти бъди твърд и смел.“
© 2019 ERF Medien