Nápověda

Библия, нов превод от оригиналните езици

Призив за покаяние

1 Ето словото на Господа към пророк Захария, Варахиевия син, син на Адо, на осмия месец от втората година на Дарий:
2 „Господ се разгневи много на предците ви.
3 Затова им кажи: ‘Така казва Господ Вседържител: «Обърнете се към Мене и Аз ще се обърна към вас, казва Господ Вседържител.
4 Не бъдете като предците си, които предишните пророци призоваваха с думите: Така казва Господ Вседържител: Отвърнете се от лошите си пътища и от лошите си дела! Но те не послушаха и не Ми обърнаха внимание», казва Господ.
5 «Къде са вашите предци? И нима пророците живеят вечно?
6 Думите Ми и наредбите, които заповядах на моите слуги – пророците, нима не застигнаха предците ви? И те се обръщаха и казваха: Както Господ Вседържител определи да постъпва с нас според пътищата и делата ни, така и постъпи с нас»’.“

Видение за конници

7 На двадесет и четвъртия ден от единадесетия месец – това е месец шеват, – през втората година на Дарий, ето словото на Господа към пророк Захария, Варахиевия син, син на Адо; и Захария рече:
8 „През нощта имах видение: ето един мъж на червен кон стоеше в сянката на миртови дървета, а зад него червени, пъстри и бели коне.
9 Тогава попитах: ‘Господарю мой, какво означават тези коне?’ И ангелът, който говореше с мене, ми рече: ‘Ще ти покажа какво означават.’
10 Тогава мъжът, който стоеше сред миртите, каза: ‘Господ ги прати, за да обходят земята.’
11 А те проговориха към Господния ангел, който стоеше сред миртите: ‘Обходихме земята и ето цялата земя е мирна и спокойна.’
12 Господният ангел отвърна с думите: ‘Господи Вседържителю! Докога няма да проявяваш милост към Йерусалим и градовете на Юдея, на които се гневиш вече седемдесет години?’
13 В отговор Господ изрече към ангела, който говореше с мене, благи думи, пълни с утеха.
14 Тогава ангелът, който говореше с мене, ми рече: ‘Провъзгласи: «Така казва Господ Вседържител: Силна е Моята ревност за Йерусалим и за Сион;
15 но силен е и гневът Ми против народите, които живеят в охолство. Защото Аз се разгневих малко и те подпомогнаха злото.
16 Затова така казва Господ Вседържител: Аз се обръщам с милост към Йерусалим. В него ще бъде съграден Моят дом, казва Господ Вседържител, и земемерна връв ще бъде опъната върху Йерусалим».
17 Провъзгласи още: «Така казва Господ Вседържител: Градовете Ми отново ще имат изобилие от блага. Господ отново ще утеши Сион и отново ще избере Йерусалим»’.“
© 2019 ERF Medien