Nápověda

Библия, нов превод от оригиналните езици

Наслов

1 Думи на Еклисиаст, син на Давид, цар в Йерусалим.

Увод – суета на суетите

2 Суета на суетите, тъй каза Еклисиаст, суета на суетите – всичко е суета.
3 Каква полза за човека от целия му труд, с който той се труди под слънцето?
4 Род отминава, род идва, а земята остава за вечни времена.
5 Слънце изгрява и слънце залязва, като се стреми към своето място: там, където изгрява.
6 Вятър вее към юг и отива към север, върти се, кръжи по своя път и пак започва своя кръговрат.
7 Всички реки се вливат в морето, но морето не се напълва: реките се завръщат там, отдето почват да текат, за да текат реки отново.
8 Думите са немощни – човек не може всичко да изкаже. Око не се насища с гледане, ухо не се напълва от чуване.
9 Каквото е било, пак ще бъде, каквото се е вършило – пак ще се върши. Няма нищо ново под слънцето.
10 Казва се за нещо: „Ето това е ново.“ Но то вече е ставало през вековете, които са съществували преди нас.
11 Изчезнал е споменът за отминалите хора, а също и за бъдните няма да остане спомен у онези, които ще се явят по-късно.

Суетата на човешката мъдрост

12 Аз, Еклисиаст, аз царувах над Израил в Йерусалим.
13 И ето насочих сърцето си да издирвам и изпитвам чрез мъдър размисъл това, което става под небето. Този тежък труд Бог отреди за човеците, за да се мъчат с него.
14 Обгледах всяко дело, което се върши под слънцето. И ето – всичко е суета и гонене на вятър.
15 Криво не се изправя и което липсва, не се брои.
16 Размислих тъй в сърцето си и рекох: ето аз се възвеличих и придобих мъдрост повече от всички, които властваха преди мен над Йерусалим – и сърцето ми прие много мъдрост, както и познание.
17 И след като обърнах сърцето си да познае мъдрост, да опознае глупост и безумие – разбрах, че и това е гонене на вятър.
18 Наистина – голямата мъдрост е голямо терзание и щом познанието се увеличи, увеличава се тъгата.
© 2019 ERF Medien