Nápověda

Библия, нов превод от оригиналните езици

Освобождаване на евреите от плен при персийския цар Кир

1 В първата година от царуването на персийския цар Кир Господ изпълни това, което възвести чрез думите на пророк Йеремия. Господ вдъхнови Кир, персийския цар, да издаде заповед, устна и писмена, която беше разгласена навред в царството му:
2 „Кир, царят на Персия, обявява: ‘Господ, Небесният Бог, ми даде всички земни царства и ми заповяда да построя за Него храм в Йерусалим, който е в Юдея.
3 Който от вас принадлежи към Неговия народ, нека неговият Бог бъде с него и той да отиде в Йерусалим, който е в Юдея, и да построи храм на Господа, Бога на Израил, защото Той е Бог, Който обитава в Йерусалим.
4 И на всеки от юдеите, където и да се е заселил той, нека неговите съседи в областта му помогнат със сребро, злато, имот и добитък, както и с доброволни дарове за храма на Господа в Йерусалим’.“
5 Тогава предводителите на родове от племената на Юда и Вениамин, свещениците и левитите – всички, които Бог беше вдъхновил – се отправиха към Йерусалим, за да построят храм на Господа.
6 И всички техни съседи им помагаха със сребърни съдове, злато, имот, добитък и скъпоценни вещи, както и с доброволни дарове за храма.
7 А цар Кир извади съдовете на Господния храм, които Навуходоносор беше отнесъл от Йерусалим и ги беше поставил в дома на своя бог.
8 Също така персийският цар нареди на ковчежника Митридат да ги изнесе и той ги предаде под брой на Шешбацар, предводителя на племето на Юда.
9 А ето техния брой: златни блюда – тридесет, сребърни блюда – хиляда, ножове – двадесет и девет,
10 златни чаши – тридесет, сребърни чаши, двойни – четиристотин и десет, други съдове – хиляда.
11 Общо съдовете от злато и сребро бяха пет хиляди и четиристотин. Всичко това Шешбацар взе със себе си, когато преселниците тръгнаха от Вавилон за Йерусалим.
© 2019 ERF Medien