Nápověda

Библия, нов превод от оригиналните езици

Възстановяване на Йерусалимския храм

1 През втората година от управлението на Дарий, в първия ден от шестия месец1, беше възвестено слово на Господа чрез пророк Агей към Зоровавел, син на Салатиил, управител на Юдея, и към първосвещеника Иисус, син на Йоседек.
2 „Така говори Господ на силите: ‘Този народ казва: «Още не е дошло времето, не е време да се построи дом за Господа»’.“
3 Тогава беше възвестено слово на Господа чрез пророк Агей:
4 „А за самите вас време ли е да живеете в своите, снабдени с покриви и украса къщи, когато този дом е в развалини?“
5 Затова сега така говори Господ на силите: „Помислете как ще постъпите.
6 Вие посяхте богато, но събрахте малко, ядете, без да се насищате, пиете, без да утолявате жаждата си, обличате се, без да ви е топло; надничар, който заработва заплата, поставя я в пробита кесия.“
7 Така говори Господ на силите: „Помислете как ще постъпите.
8 Възлезте на планината, подгответе дървета и постройте храма така, че Аз да благоволя към него и да се прославя.
9 Очаквахте много, а се получи малко, и това, което донесете в къщи, това Аз ще разпилея. За какво? – гласи словото на Господа на силите: затова, че Моят дом е в развалини, докато всеки от вас се грижи за къщата си.
10 Ето поради това небето отказва да праща дъжд и земята не е плодородна.
11 Аз изпратих суша върху земя, върху планини, върху жито, върху гроздов сок, върху маслиново масло и върху всичко, което ражда земята, и върху хора и добитък, и върху придобитото с ръчен труд.“
12 Тогава Зоровавел, син на Салатиил, и Иисус, син на Йоседек, и целият оцелял народ послушаха гласа на Господа, своя Бог, а именно думите на пророк Агей, като пратеник на техния Господ Бог, и народът се побоя от Господа.
13 Тогава Господният вестител Агей възвести на народа по възложение на Господа: „Аз съм с вас!“, гласи словото на Господа.
14 И Господ възбуди духа на Зоровавел, син на Салатиил, управител на Юдея, духа на първосвещеника Иисус, син на Йоседек, и духа на оцелелия народ – и те дойдоха и почнаха да работят в дома на Господа на силите, своя Бог,
15 в двадесет и четвъртия ден на шестия месец, през втората година от управлението на цар Дарий.
1 Т.е. м. август 520 г. пр. Р. Хр.
© 2019 ERF Medien