Nápověda

Nya Levande Bibeln

Dåliga nyheter från Jerusalem

1 Detta är Nehemjas, Hakaljas sons, berättelse. När jag på vintern under den persiske kungen Artasastas tjugonde regeringsår vistades i Susans borg,
2 kom Hanani, en av mina judiska bröder, på besök tillsammans med några män från Juda. Jag tog tillfället i akt att höra mig för om hur det stod till i Jerusalem."Hur har man det där hemma?" frågade jag. "Hur är det med de judar som återvänt härifrån?"
3 "De som har kommit tillbaka från fångenskapen har det svårt och är inte väl sedda", fick jag till svar. "Stadsmuren är fortfarande nedriven, och dess portar uppbrända."

Nehemja ber för Israel

4 När jag fick höra detta, satte jag mig ner och började gråta. Under flera dagar fastade jag och sörjde och bad:
5 "Gud, du är stor och fruktansvärd, du håller alla dina löften och är kärleksfull och trofast mot dem som älskar dig och lyder dig!
6-7 Lyssna till min bön! Hör vad din tjänare säger! Hör hur jag natt och dag ber för ditt folk Israel. Jag bekänner att vi har syndat mot dig. Ja, jag och mitt folk har begått en hemsk synd genom att inte lyda de befallningar du gav oss genom din tjänare Mose.
8 Herre, kom ihåg vad du sa till honom:'Om ni syndar ska jag sprida ut er bland alla folk,
9 men om ni vänder tillbaka till mig och följer mina lagar, ska jag föra er tillbaka till Jerusalem, även om ni blivit förvisade bort till de mest avlägsna delar av världen. För Jerusalem är den plats jag har utvalt att visa min makt och härlighet.'
10 Vi är ju dina tjänare och ditt folk som du räddat genom din makt och styrka.
11 Herre, hör min bön! Lyssna till dina tjänares böner, till dem som vill ära dig. Hjälp mig nu, när jag ska gå inför kungen med min begäran! Gör så att han blir vänligt inställd till vad jag säger!"Jag var vid den tiden kungens munskänk och ansvarade för allt vin och andra drycker som serverades vid hans bord.
© 2019 ERF Medien