Nápověda

Nya Levande Bibeln

Herren ska döma Nineve

1 Det här är den syn som Gud gav Nahum i Elkos, beträffande domen över Nineve:
2 Gud vakar omsorgsfullt över dem han älskar. Därför hämnas han på alla som skadar dem han älskar, och han utrotar deras fiender.
3 Det tar lång tid innan han blir arg, men när han blir det är hans styrka enorm, och han ser inte mellan fingrarna med synden. Då går han fram som en storm, och molnen är dammet efter hans fötter.
4 På hans befallning blir hav och floder torr mark. Basans och Karmels grönskande ängar vissnar och Libanons blomning tar slut.
5 Bergen skakar, och höjderna smälter i hans närhet. Jorden går under och människorna förgås.
6 Vem kan bestå inför en sådan Gud? Hans vrede bränner som en eld, och klipporna spricker sönder av hettan.
7 Men Herren är god. I svårigheter får vi gå till honom! Han tar sig an alla dem som litar på honom.
8 Men sina fiender sköljer han bort som i en väldig flod, och han ska göra slut på Nineve. Ja, han förföljer sina fiender ända in i mörkret.

Herren ska rädda Juda

9 Varför tvivlar ni på Herren? Han ska göra slut på sina fiender i ett enda slag, och vad de än tänker ut mot honom behöver han inte slå två gånger.
10 Han kastar dem i elden som törnen. De brinner som halm.
11 Nineve har gjort uppror mot Herren,
12 men Herren är inte rädd för någon härskare! "Även om hans armé inte går att räkna, ska den bli besegrad", säger Herren."O mitt folk, jag har straffat dig tillräckligt.
13 Nu ska jag slita sönder dina kedjor och befria dig från ditt slaveri under den assyriske kungen."
14 Och till kungen i Nineve säger Herren: "På min befallning ska det bli ett slut på din regeringstid. Dina söner ska inte efterträda dig på tronen, och jag ska riva ner dina tempel och förstöra dina gudar, och du ska begravas, för du stinker av synd!"
15 Se hur budbärarna kommer springande nerför bergen med goda nyheter: "Inkräktarna har utplånats, och vi är trygga!" Juda, nu måste du fira och ordna med en tacksägelsehögtid och prisa Herren. Fienden från Nineve ska aldrig komma tillbaka. Han är för alltid borta ur bilden och kommer inte att visa sig igen.
© 2018 ERF Medien