Nápověda

Nya Levande Bibeln

Jerusalem och Samaria anklagas

1 Detta är budskap från Herren till Mika, som bodde i staden Moreset under de judiska kungarna Jotams, Ahas och Hiskias regeringar. Dessa budskap var riktade till både Samaria i Israel och Jerusalem i Juda och kom till Mika i form av syner:
2 Lyssna till mig alla nationer i hela världen! Herren anklagar er från sitt heliga tempel!
3 Se! Han kommer! Han lämnar sin tron i himlen, han kommer till jorden och går fram över bergstopparna.
4 De smälter under hans fötter som vax och flyter ner i dalarna som vatten från höjderna.
5 Varför händer detta? Jo, på grund av Israels och Judas synd! Vilken synd? Avgudadyrkan och förtryck - och värst är det i huvudstäderna Samaria och Jerusalem!
6 Därför ska Samaria läggas i ruiner, och dess gator ska plöjas upp och bli vingårdar. Herren ska riva ner murar och befästningar till grunden och vräka ner stenarna i dalen nedanför.
7 Alla dess vackra gudabilder ska slås i stycken, allt som betalats till de prostituerade i templen ska förstöras av eld, och alla avgudabilder kommer att krossas. Ja, det som Samaria gav till avgudadyrkan kommer på nytt att ges till prostituerade.
8 Jag, Mika, ska gråta och klaga. Jag ska yla som en schakal och klaga som en uggla. Jag ska gå naken och barfota i sorg och skam.
9 Mitt folks sår är alltför djupa för att kunna läkas. Herren står beredd vid Jerusalems portar för att straffa staden.
10 Tala inte om det i staden Gat! Låt dem inte se att ni gråter! Rulla er på marken i Bet-Leafra!
11 Där går folket från Safira bort för att bli slavar, nakna och skamsna. Folket i Saanan vågar inte gå utanför stadsmurarna. Bet-Haesel sörjer och står utan beskydd.
12 Folket i Marot hoppas förgäves på bättre dagar, men bara olyckor väntar dem, därför att Herren står emot Jerusalem.
13 Skynda er! Ta era snabbaste vagnar och fly, ni som bor i Lakis, för ni bor i den första av Juda städer som följde Israel i dess avgudadyrkan. Sedan följde alla städer i söder efter ert exempel.
14 Räkna inte mer med Moreset-Gat, för det finns inget hopp om att rädda den staden. Aksib har lurat kungarna i Israel genom att lova hjälp utan att kunna ge den.
15 Maresa ska intas av en erövrare. Gud själv ska föra er till doms.
16 Gråt och sörj över era små! De ska tas ifrån er, och ni ska aldrig få se dem igen. De förs bort som slavar till ett fjärran land. Raka era huvuden i sorg.
© 2019 ERF Medien