Nápověda

Nya Levande Bibeln

Inledning

1 
3 Men nu vill också jag skriva ner allt i ordning för dig. Jag har noga gått igenom alla fakta ända från början,
4 för att du ska förstå att du kan lita på alla de upplysningar du har fått. Här är min berättelse:

En ängel meddelar att Johannes döparen ska födas

5 När Herodes var kung i Judeen, fanns det en präst som hette Sakarias. Han tillhörde Avias avdelning bland prästerna. Också hans fru Elisabet var en ättling till Aron, han som var stamfar till alla präster bland Israels folk.
6 Sakarias och Elisabet var båda mycket noga med att lyda Herren Gud och följa alla hans bud och regler.
7 Tyvärr hade de inga barn, för Elisabet kunde inte få några, och båda hade nu hunnit bli ganska gamla.
8-9 Men en dag, när Sakarias avdelning tjänade som präster i templet, och man som vanligt kastat lott om vem som skulle få gå in i templet och tända rökelse inför Herren Gud, blev Sakarias utvald.
10 Och under tiden som rökoffret pågick stod folket utanför på tempelplatsen och bad.
11-12 Då plötsligt, medan Sakarias var därinne, fick han se en ängel från Herren stå till höger om altaret, och han blev fruktansvärt rädd.
13 Men ängeln sa: ”Var inte rädd, Sakarias! Jag har kommit för att meddela dig att Herren ska svara på din bön. Du och din fru Elisabet ska få en son, och du ska låta honom heta Johannes1.
14 Hans födelse ska göra er mycket glada och lyckliga, och många ska glädja sig över hans födelse.
15 Han ska bli en av Herrens stora tjänare. Han ska aldrig smaka vin eller starka drycker, och han ska bli fylld av Guds heliga Ande, redan innan han är född.
16 Han ska få många bland Israels folk att vända tillbaka till Herren, deras Gud.
17 Han ska bli en man av samma kraftfulla natur och ande som Elia2, och han ska bli en föregångare till Messias, den utlovade kungen, och förbereda människorna på hans ankomst. Han ska lära papporna att älska sina barn, och hjälpa de upproriska att göra som Herren vill.”
18 Sakarias sa till ängeln: ”Hur kan jag vara säker på att detta verkligen kommer att hända? Jag är ju en gammal man och Elisabet kan inte få barn längre.”
19 Då sa ängeln: ”Jag är Gabriel, och jag står vid Guds tron. Det är han som har sänt mig till dig med denna glada nyhet.
20 Men eftersom du inte trodde på mig, ska du bli stum och inte kunna tala förrän barnet är fött. För det jag har sagt ska bli verklighet vid den tid Gud har bestämt.”
21 Utanför stod folket och väntade på att Sakarias skulle komma ut, och man började undra varför han dröjde så länge.
22 Då han till slut kom ut, kunde han inte tala till dem, men de förstod av hans gester att han måste ha sett en syn.
23 När Sakarias hade avslutat sin tjänst i templet, vände han tillbaka hem.
24 Och strax efteråt blev hans fru Elisabet med barn och höll sig undan från folk i fem månader.
25 ”Tänk vad Herren är god”, jublade hon. ”Han har låtit mig bli gravid, så att jag slipper att skämmas över att inte ha några barn.”

En ängel meddelar att Jesus ska födas

26 När Elisabet var gravid i sjätte månaden, sände Gud ängeln Gabriel till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen.
27 Hon hette Maria och var förlovad med en man som hette Josef, och han tillhörde kung Davids släkt.
28 Ängeln Gabriel visade sig nu för henne och sa: ”Jag hälsar dig, Maria! Herren gläder sig över dig, och han är med dig!”
29 Maria blev alldeles förskräckt och undrade vad ängeln kunde mena.
30 Men ängeln sa: ”Var inte rädd, Maria! Gud har något gott i beredskap åt dig.
31 Du ska bli med barn och föda en son, och du ska låta honom heta Jesus.
32 Han ska bli stor och kallas Guds Son. Och Herren Gud ska göra honom till kung, för han ska ärva sin förfader Davids tron.
33 Han ska regera över Israels folk3 för evigt, och hans kungamakt ska aldrig ta slut.”
34 Då frågade Maria ängeln: ”Men hur ska jag kunna bli med barn? Jag har ju inte varit tillsammans med någon man.”
35 Ängeln svarade: ”Guds heliga Ande ska komma över dig, och Guds kraft ska omsluta dig. Därför ska det barn du föder vara heligt och kallas Guds Son.
36 Din släkting Elisabet väntar också barn, trots sin höga ålder. Hon, som man sa var steril, är nu i sjätte månaden!
37 Ingenting är omöjligt för Gud!”
38 Maria sa: ”Jag vill lyda Herren Gud och tjäna honom. Låt det bli som du har sagt.” Och sedan försvann ängeln.

Maria besöker Elisabet

39-40 Några dagar senare skyndade sig Maria iväg till Elisabet. Hon gick upp till den stad bland Judeens berg där Sakarias bodde, och gick in i hans hus och hälsade.
41 När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon blev fylld av Guds heliga Ande
42 och ropade högt till Maria: ”Gud har gett dig mer gott än någon annan kvinna, och allt gott har han gett till ditt barn.
43 Vilken ära för mig att mamman till min Herre kommer på besök.
44 I samma stund som du hälsade på mig och jag hörde din röst, sparkade barnet till av glädje i min mage.
45 Du kan vara lycklig som litade på Herren Gud, för han ska infria sitt löfte till dig.”
46 Maria svarade:”Jag vill hylla Herren av hela mitt hjärta!
47 Jag jublar över Gud, han som räddar mig!
48 Han har vänt sin uppmärksamhet mot mig, och låter en enkel kvinna få tjäna honom. Från den här stunden ska människor i alla tider berätta om min lycka.
49 Han, den helige och mäktige, har gjort fantastiska saker med mig.
50 Han visar ständigt medlidande med alla dem som tillber honom.
51 Hans makt är stor, han är full av kraft! De stolta och självsäkra slår han ner.
52 Härskare störtar han från deras troner, men de ödmjuka upphöjer han.
53 Han mättar de hungriga med sina gåvor, men de rika driver han bort med tomma händer.
54 Han hjälper sitt folk Israel! Han glömmer inte det löfte han gav till våra förfäder,
55 för han lovade vår stamfar Abraham och hans ättlingar att alltid vara god mot dem.”
56 Maria stannade hos Elisabet i ungefär tre månader och återvände sedan hem.

Johannes döparens födelse

57 Elisabets väntan var nu slut, och det var dags för henne att föda. Och hon fick en pojke.
58 Nyheten om hur god Herren Gud hade varit mot henne spred sig snabbt bland grannar och släktingar, och alla var glada för hennes skull.
59 När pojken var åtta dagar gammal samlades alla släktingar och vänner för att vara med då man omskar pojken. Alla trodde då att han skulle få heta Sakarias efter sin pappa.
60 Men Elisabet sa: ”Nej, han ska heta Johannes.”
61 ”Varför det?” frågade de. ”Det finns ju ingen annan i din släkt som heter så.”
62 Sedan vände de sig till pojkens pappa och försökte att med hjälp av tecken fråga honom vad han ansåg.
63 Han bad då om något att skriva på och till allas förvåning skrev han: ”Han ska heta Johannes.”
64 Och i samma stund kunde Sakarias tala igen, och han började hylla Gud.
65 Alla som bodde däromkring blev helt förskräckta, och nyheten om vad som hade hänt spreds i hela Judeens bergsbygd.
66 De som hörde om händelsen mindes det sedan och frågade sig: ”Vad ska det bli av detta barn när han växer upp? Herren Gud är ju med honom på ett särskilt sätt.”
67 Och hans pappa Sakarias blev fylld av Guds heliga Ande och framförde ett budskap från Gud och sa:
68 ”Hylla Herren, Israels Gud, för han kommer till sitt folk och befriar det.
69 Han sänder oss en mäktig räddare från sin tjänare kung Davids släkt,
70 precis som han för länge sedan lovade genom sina egna profeter,
71 en som kan rädda oss från våra fiender, ja, från alla som hatar oss.
72-73 Gud har varit god mot våra förfäder, och han håller sitt heliga löfte till Abraham:
74 att vi ska bli befriade från våra fiender och få tjäna Gud utan rädsla,
75 och att vi ska få tillhöra Gud och vara skuldfria inför honom för evigt.
76 Och du, min lilla son, ska kallas en Guds profet, för du ska framföra Guds budskap om Herren innan han kommer och bana väg för honom.
77 Du ska visa hans folk att räddningen är här och att de kan få förlåtelse för sina synder.
78-79 För på grund av Guds kärlek och omsorg om oss, ska ett ljus komma ner till oss från höjden och lysa över alla som lever i mörker och dödsfruktan. Och detta ljus ska leda oss på fridens väg.”
80 Johannes växte sedan upp och blev andligt stark. Och han höll till ute i ödemarken till den dag då han skulle börja tala till Israels folk.
1 1:13 Johannes betyder: Herren visar nåd.
2 1:17 ”Messias” betyder ”den smorde” på hebreiska. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Judarna väntade på att denna kung skulle återupprätta Israel som nation. Det grekiska ordet ”Kristus” betyder också ”den smorde”.
3 1:33 På grekiska: Jakobs hus. Jakob kallades också Israel. Jämför Första Moseboken 32:27-28.
© 2019 ERF Medien