Nápověda

Nya Levande Bibeln

Budskap till ett upproriskt folk

1 Detta är de budskap som kom till Jesaja, Amos son, i de syner han såg under kungarna Ussias, Jotams, Ahas och Hiskias regeringstid. I synerna visade Gud honom vad som skulle hända med Juda och Jerusalem i framtiden.
2 Lyssna ni himlar och lyssna du jord till vad Herren säger:"De barn som jag har fostrat och vårdat så länge har vänt sig emot mig.
3 Till och med oxen känner sin herre, och åsnan vet var hennes krubba står. De uppskattar den vård de får, men mitt folk Israel gör inte det. Det hjälper inte vad jag än gör för dem. De bryr sig ändå inte om det.
4 De är ett syndigt folk, tyngt av skuld! Deras förfäder var också ogudaktiga. Födda till ondska har de vänt ryggen åt Herren och övergett Israels helige. De har vägrat att ta emot min hjälp.
5-6 Mina barn, har ni inte blivit tillräckligt straffade? Varför tvingar ni mig att slå er om och om igen? Måste ni alltid vara upproriska? Ni är sjuka och svaga, fulla med blåmärken, ärr och infekterade sår från huvud till fot, som inte är behandlade och utan förband.
7 Ert land ligger i ruiner, och era städer är nerbrända. Medan ni ser på förstör och plundrar främlingar allt de kommer åt.
8 Bara Jerusalem återstår, men det skydd staden erbjuder är svagt. Den står där som ett vindskydd i en vingård eller en hydda på en åker, och den är trängd på alla sidor."
9 Om inte härskarornas Gud hade gripit in och räddat några få av oss, skulle vi ha blivit utplånade precis som Sodom och Gomorra.
10 Lyssna, ni Israels ledare, ni män av Sodom och Gomorra, som jag nu tänker kalla er! Lyssna till Herren! Hör vad han säger till er:
11 "Jag är trött på alla era offer. Jag har fått nog av brännoffer, av bockar och av det feta från gödda djur. Jag har ingen glädje av blodet från tjurar, lamm och getter.
12-13 Vem vill ha era offer, när ni inte sörjer över era synder? De brännoffer ni ger mig stinker i näsan. Era heliga högtider vid nymåne och sabbat, era särskilda fastedagar, ja, era frommaste sammankomster är rena bedrägeriet! Jag vill inte ha något med detta att göra!
14 Jag hatar alltsammans och tål inte se det.
15 Från och med nu kommer jag inte längre att lyssna, när ni sträcker upp era händer mot himlen och ber till mig. Inte ens om era böner är många kommer jag att lyssna, för era händer är täckta med blod från oskyldiga offer.
16 Se till att ni blir rena! Låt mig slippa se vad ni har för er. Sluta upp med er ondska!
17 Lär er att göra det goda, det som är rätt och rättvist. Uppmuntra de förtryckta, ställ upp för faderlösa och änkor!
18 Kom och låt oss göra upp med varandra! Det spelar ingen roll hur svåra fläckarna efter era synder är. Jag kan ta bort dem och göra er rena som nyfallen snö. Även om era synder är blodröda kan jag göra er vita som ull!
19 Om ni bara låter mig hjälpa er och gör som jag säger, ska ni få njuta av det bästa som landet kan ge er!
20 Men om ni fortsätter att vända er bort och vägrar att höra på mig, kommer era fiender att döda er. Jag, Herren, har talat."
21 "Jerusalem, du som en gång var min trogna hustru har blivit en hora! Du springer efter andra gudar! Du som en gång var känd för din rättfärdighet har blivit ett tillhåll för mördare.
22 Du som var äkta silver är nu uppblandad med slagg! Du som var ett ädelt vin är förorenad och utspädd.
23 Dina ledare är upprorsmakare och vänner med tjuvar. Allesammans tar de mutor och bryr sig inte om att försvara änkor och faderlösa.
24 Därför säger härskarornas Gud, den mäktige i Israel: Min vrede och min hämnd ska drabba er, mina fiender!
25 Jag ska själv smälta er i smältdegeln och skumma bort slagget.
26 Sedan ska jag ge dig goda domare och visa rådgivare, sådana som ni en gång hade. Då ska du på nytt kallas 'Rättfärdighetens stad' och 'Den trogna staden'.
27 De som vänder om till Herren, de som är rättfärdiga och goda, ska räddas.
28 Men ni som är upproriska och fortsätter att synda ska gå under, därför att ni vägrar att komma till mig.
29 Ni kommer att bli utskämda och bortstötta för att ni offrade till avgudar i era 'heliga' eklundar.
30 Ni kommer att sakta tyna bort som ett förtorkat träd i en trädgård utan vatten.
31 Den mäktigaste bland er kommer att vara torr som fnöske och hans ogärningar den gnista som tänder eld på honom så att både han själv och hans verk brinner upp. Ingen ska kunna släcka elden."
© 2019 ERF Medien