Nápověda

Nya Levande Bibeln

Hälsning

1 Från Paulus och Timotheos, som tillsammans tjänar Jesus Kristus1.Till alla i Filippi som tillhör Gud genom sin gemenskap med Jesus Kristus, och till ledarna och medhjälparna i er församling.
2 Jag ber att Gud, vår Far, och Herren Jesus Kristus ska visa er godhet och fylla er med frid.

Paulus ber för församlingen

3 Jag tackar min Gud varje gång jag tänker på er,
4 och jag är alltid lika glad när jag ber för er alla,
5 eftersom ni, ända sedan jag först kom till er, har stöttat mig i mitt arbete med att sprida det glada budskapet om Jesus.
6 Och jag är säker på att Gud också ska slutföra det goda verk han har börjat i er, så att ni fortfarande håller fast vid er tro när Jesus Kristus kommer tillbaka.
7 Men att jag tackar Gud för er, och är glad för er, är bara naturligt, för ni har en stor plats i mitt hjärta. Ni har ju alla hjälpt mig i mitt uppdrag, både nu när jag sitter i fängelse och när jag tidigare reste omkring för att sprida och bevisa sanningen i det glada budskapet om Jesus.
8 Gud själv vet att jag längtar efter er med en sådan ömhet som bara Jesus Kristus kan ge.
9 Och jag ber att er kärlek till både Gud och människor ska växa, och att ni ska lära känna Gud och klart förstå
10 hur han vill att ni ska handla. Då kan ni stå inför Gud utan synd och skuld den dag Kristus kommer tillbaka.
11 Ja, jag ber att era liv ska vara fyllda av de goda gärningar som blir resultatet av att man lever i gemenskap med Jesus Kristus, så att människor för er skull ärar och hyllar Gud.

Beredd att dö för Kristus

12 Kära syskon2, jag vill att ni ska veta att min fångenskap faktiskt hjälper till att sprida det glada budskapet.
13 Alla här ‑ inklusive soldaterna från det kejserliga gardet – vet att jag sitter fängslad för att ha spridit budskapet om Jesus Kristus.3
14 De flesta av de troende har också genom min fångenskap fått en ännu starkare tro på Herren Jesus, och sprider nu budskapet från Gud utan minsta rädsla.
15 En del av dem berättar visserligen om Kristus därför att de är avundsjuka på mig och vill konkurrera med mig. Men andra har rena motiv,
16 och de vill i sin kärlek hjälpa mig, eftersom de vet att jag har fått i uppdrag att bevisa sanningen i det glada budskapet.
17 Den första gruppen berättar om Kristus av orena motiv, och vill framhäva sig själva. De tror att deras framgång ska plåga mig här i fängelset.
18 Men vad spelar det för roll? Vilka motiv de nu än har ‑ rena eller orena ‑ så sprids i alla fall budskapet om Kristus, och det gör mig glad. Ja, jag tänker fortsätta att glädja mig,
19 för jag vet att jag med hjälp av era böner och Jesus Kristus Ande snart ska bli fri.
20 Men jag hoppas av hela mitt hjärta att jag aldrig ska behöva skämmas inför Gud. Jag vill vara lika orädd som jag alltid har varit, och genom mina handlingar ära Kristus, vare sig jag får leva eller blir dömd till döden.
21 Att leva är ju för mig att tjäna Kristus, och min död skulle hjälpa till att sprida budskapet om honom.
22 Men om ett fortsatt liv här på jorden ger mig fler möjligheter att arbeta och se ett gott resultat, då vet jag inte vad jag föredrar.
23-24 Jag dras åt båda hållen: Ena stunden längtar jag efter att få lämna det här livet och vara hos Kristus, vilket vore bättre för mig.
24 
25 Andra stunden inser jag att det är bättre för er om jag lever kvar här på jorden. Därför vet jag också att jag ska få leva och stanna kvar hos er, så att er tro kan växa och ge er ännu mer glädje.
26 När jag sedan kommer tillbaka till er, har ni ännu större skäl att vara stolta över Jesus Kristus, på grund av det han har gjort för mig.

Lev så som Kristus gjorde

27 Men nu måste ni se till att leva på ett sätt som är värdigt det glada budskapet om Kristus. Antingen jag är på besök hos er, eller är på en annan plats, vill jag höra att ni står fasta och är fullständigt eniga, så att ni sida vid sida kämpar för att sprida tron på det glada budskapet om Kristus.
28 Var aldrig någonsin rädda för era motståndare, för ert mod ska visa dem att de är på väg att gå evigt förlorade, medan ni ska bli räddade av Gud.
29 Ni har ju fått förmånen att inte bara tro på Kristus, utan också att lida för honom.
30 Ni och jag kämpar samma kamp. Ni såg hur jag fick lida för Kristus då jag först kom till er,4 och som ni vet sitter jag nu i fängelse igen.
1 1:1 ”Kristus” betyder ”den smorde” på grekiska. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Det hebreiska ordet ”Messias” betyder också ”den smorde”.
2 1:12 På grekiska: bröder. Samma tolkning används genom hela brevet.
3 1:13 Paulus satt antagligen i husarrest i Rom, och var vaktad av olika personer från ett garde med flera tusen soldater. Jämför Apostlagärningarna ‑ historien om de första troende 28:16-30‑31.
4 1:30 Paulus fick sitta i fängelse i Filippi.Jämför Apostlagärningarna ‑ historien om de första troende 16:19‑40.
© 2019 ERF Medien