Nápověda

Nya Levande Bibeln

Kung Kores låter folket återvända

1 Under den persiske kungen Kores första regeringsår uppfylldes Jeremias profetia om Israels återkomst från fångenskapen i Babylon och templets återuppbyggnad. Herren rörde vid kung Kores, som sände ut detta meddelande i hela sitt rike och även i skriftlig form:
2 "Jag Kores, kung av Persien, förklarar härmed att Herren, himlens Gud, som har gett mig mitt stora imperium, nu har befallt mig att bygga ett tempel åt honom i Jerusalem i Juda land.
3 Alla av hans folk kan nu återvända till Jerusalem för att bygga upp hans tempel, och Herren, som är Israels och Jerusalems Gud, ska välsigna er!
4 Och de som stannar kvar ska hjälpa dem som vill återvända med silver och guld, boskap, utrustning för resan och en frivillig gåva till templet i Jerusalem."
5 Gud rörde vid ledarna för Judas och Benjamins stammar och prästerna och leviterna och gav dem en stark längtan att omedelbart återvända till Jerusalem för att bygga upp templet igen.
6 Alla deras grannar gav dem den hjälp de kunde och dessutom gåvor till templet.
7 Kung Kores själv lämnade ifrån sig de guldskålar och andra värdefulla saker som kung Nebukadnessar hade tagit från templet i Jerusalem och ställt upp i sina egna gudars tempel.
8 Han bad sin skattmästare Mitredat att överlämna dessa gåvor till Sesbassar, som var ledare för de landsflyktiga från Judas stam.
9-10 Kores lämnade ifrån sig bl a följande saker:1.000 guldbrickor, 1.000 silverbrickor, 29 rökelsekar, 30 guldskålar, 2.410 silverskålar (av samma utseende som guldskålarna), 1.000 andra föremål.
11 Tillsammans överlämnades över 5.400 guld- och silverföremål till Sesbassar, för att han skulle ta dem med sig till Jerusalem.
© 2018 ERF Medien