Nápověda

Nya Levande Bibeln

Daniel blir kunglig rådgivare

1-2 Tre år efter det att kung Jojakim började regera i Juda belägrade och anföll Babylons kung Nebukadnessar Jerusalem med sina trupper, och Herren gav honom seger över Jojakim. När han vände tillbaka till Babylon, tog han med sig några av de heliga tillbehören från Guds tempel och förde dem till sin guds skattkammare i Babylon.
3-4 Sedan gav han Aspenas, som hade ansvaret för personalen i palatset, befallning att bland de israeliter som förts dit som krigsfångar välja ut unga män från den kungliga familjen och från andra framstående släkter och lära dem det kaldeiska språket och litteraturen. "Välj ut starka, friska unga män, som ser bra ut", sa han. "De ska vara allmänbildade och läraktiga, lämpade för olika uppgifter här i palatset."
5 Kungen bestämde att dessa män skulle få mat och vin från hans eget kök. Efter tre år av utbildning skulle de få uppgifter vid kungens hov.
6 Daniel, Hananja, Misael och Asarja hette fyra av de unga män som utsågs från Judas stam.
7 Men deras överordnade gav dem nya, babyloniska namn. Daniel kallades Beltesassar, Hananja kallades Sadrak, Misael kallades Mesak och Asarja kallades Abed-Nego.
8 Daniel bestämde sig för att inte äta av kungens mat eller dricka av det vin han bjöd på. (Enligt Guds lag var det nämligen synd att äta av mat eller dricka vin som delvis använts i offer till avgudar.) Han bad om lov att få äta annan mat än den från kungens bord.
9 Nu hade Gud ordnat det så att hovmarskalken uppskattade Daniel särskilt mycket,
10 men han blev ändå orolig när han fick höra Daniels förslag."Jag är rädd för att du kommer att bli blek och mager i jämförelse med dina jämnåriga kamrater om du inte får samma mat som de", sa han. "Kungen kommer att anklaga mig för att jag inte skött mina plikter."
11 Daniel talade igenom saken med den tjänare som hovmarskalken hade utsett att ha uppsikt över honom och hans vänner
12 och föreslog att de under en tiodagarsperiod skulle få bara vatten och grönsaker.
13 När försöksperioden var över kunde tjänaren jämföra dem med de män som åt av kungens mat. Sedan kunde han bestämma om de fick fortsätta med sin diet.
14 Till slut gick tjänaren med på att pröva förslaget.
15 När perioden var över såg Daniel och hans tre vänner friskare och mer välmående ut än de som ätit av kungens mat!
16 I fortsättningen lät tjänaren dem få bara vatten och grönsaker, och de behövde inte äta maten och dricka vinerna från kungens bord!
17 Gud gav dessa fyra unga män särskild förmåga att kunna tillgodogöra sig undervisningen, och snart kände de till allt om den tidens litteratur och vetenskap. Daniel fick dessutom förmågan att kunna förstå betydelsen av drömmar och syner.
18-19 När den treåriga utbildningen var över förde hovmarskalken fram alla de unga männen inför kungen. Kung Nebukadnessar hade långa samtal med var och en av dem, men ingen av de andra gjorde så starkt intryck på honom som Daniel, Hananja, Misael och Asarja, och de fick därför tjänst som kungliga rådgivare.
20 I alla frågor där vishet och förstånd sattes på prov fann kungen att dessa unga mäns synpunkter var tio gånger mer värda än alla råden från hans trollkarlar och astrologer.
21 Daniel blev kvar som kunglig rådgivare ända till kung Kores första regeringsår.
© 2019 ERF Medien