Nápověda

Nya Levande Bibeln

Hälsning

1 Från Paulus, som enligt Guds vilja är utsedd till sändebud1 åt Jesus Kristus och har fått i uppdrag att berätta om det eviga liv som Gud har lovat alla dem som tror på Jesus Kristus.
2 Till Timotheos, min käre son2.Jag ber att Gud Fadern och Jesus Kristus, vår Herre, ska visa dig godhet och omsorg och fylla dig med frid.

Var trogen i din uppgift

3 Jag tackar Gud för dig, Timotheos. Dag och natt påminner jag honom om att ta hand om dig då jag ber till honom. Han är den Gud som jag tjänar med rena motiv, precis som mina förfäder gjorde.
4 Jag minns dina tårar vid vårt avsked och jag längtar efter dig. Tänk vad det skulle vara roligt att få träffas igen!
5 Jag minns också den uppriktiga tro du har på Jesus, samma tro som fanns hos din mormor Lois och din mamma Eunike. Jag har förstått att samma starka tro nu finns i dig.
6 Därför vill jag påminna dig om att blåsa liv i den förmåga Gud gav dig genom sin Ande, när jag la händerna på dig och invigde dig till din uppgift.
7 Den Ande Gud har gett oss gör oss ju inte rädda och försiktiga, utan fyller oss med kraft, kärlek och självbehärskning.
8 Därför behöver du inte skämmas för att berätta för andra om vår Herre Jesus, och inte heller skämmas över mig som sitter i fängelse för hans skull. Var beredd att lida för det glada budskapet om Jesus du också, för Gud ska ge dig kraft.
9 Gud har räddat oss och inbjudit oss att få tillhöra honom. Men det var inte på grund av våra goda gärningar, utan därför att han i sin godhet, redan före tidens början, hade bestämt att vi skulle få förlåtelse genom Jesus Kristus.
10 Och denna kärlek och förlåtelse från Gud, som vi inte har gjort oss förtjänta av, avslöjades för oss då Jesus Kristus kom till jorden för att rädda oss. Jesus har brutit dödens makt och genom tron på honom får vi evigt liv. Detta är det glada budskap
11 som jag har utsetts att vara sändebud för, så att jag kan sprida denna sanning och undervisa andra.
12 Det är också därför som jag får lida. Men jag skäms inte för mitt lidande, för jag vet vem jag tror på, och jag är säker på att han som gett mig detta budskap att sprida, också kan bevara det ända till domens dag.
13 Ta det som du har hört från mig som modell för en sund undervisning. Håll fast vid tron på Jesus Kristus och den kärlek vi får uppleva i hans gemenskap.
14 Låt Guds heliga Ande som bor i oss hjälpa dig att bevara det goda budskap som Gud har gett dig att sprida.
15 Som du vet har alla de troende i provinsen Asien3 svikit mig, även Fygelos och Hermogenes.
16 Men jag ber att Herren Jesus ska vara god mot Onesiforos och alla i hans hus, för han har inte skämts över att besöka mig i fängelset utan har ofta uppmuntrat mig.
17 När han kom till Rom letade han efter mig överallt tills han hittade mig.
18 Dessutom var han till enorm hjälp i Efesos, det vet du bättre än någon annan. Ja, jag ber att Herren Jesus ska visa nåd mot honom på domens dag.
1 1:1 ”Kristus” betyder ”den smorde” på grekiska. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Det hebreiska ordet ”Messias” betyder också ”den smorde”.
2 1:2 Paulus kallade Timotheos sin son, eftersom han hade fört honom till tro på Jesus. Jämför Första brevet till Timotheos 1:2.
3 1:15 Provinsen Asien var en romersk provins i nuvarande Turkiet. Huvudstaden hette Efesos.
© 2019 ERF Medien