Nápověda

Nya Levande Bibeln

Hälsning

1 Från Paulus, Silvanus1 och Timotheos. Till församlingen i Thessalonike som lever i gemenskap med Gud, vår Far, och Herren Jesus Kristus.
2 Vi ber att Gud Fadern och Herren Jesus Kristus ska visa er godhet och fylla er med frid.

Uppmuntran under förföljelse

3 Kära syskon2, vi måste alltid tacka Gud för er, och det finns goda skäl till det, för er tro fortsätter att växa, och er kärlek till varandra blir hela tiden större.
4 Därför berättar vi med stolthet om er i Guds församlingar, om er uthållighet och er tro mitt under alla de förföljelser och lidanden som drabbar er.
5-6 Men Gud kommer att använda dessa lidanden för att visa sin rättvisa dom. De som plågar er ska få sitt straff, medan ni som lider på grund av er tro ska få tillhöra Guds eget folk för evigt.
7 Ja, ni som lider nu ska få vila ut. Gud ska befria både er och oss från lidande den dag Herren Jesus kommer tillbaka från Gud i himlen och visar sig med sina mäktiga änglar.
8 Han kommer i flammande eld för att döma dem som inte vill veta av Gud och som vägrar att ta emot det glada budskapet om räddning genom vår Herre Jesus.
9 Dessa människor ska straffas genom att gå evigt förlorade och skiljas från Herren och hans makt och härlighet.
10 Men alla som tror på Herren och tillhör honom, ska ära och hylla honom när han kommer tillbaka. Och ni tillhör Herren, eftersom ni har trott på vårt budskap.
11 Därför ber vi alltid till vår Gud att han ska hjälpa er att leva på ett sätt som är värdigt dem som är inbjudna att tillhöra honom. Ja, vi ber att han ska ge er kraft att genomföra allt det goda ni vill göra på grund av er tro.
12 Genom detta blir Herren Jesus ärad, och ni blir ärade av honom. Och allt sker tack vare den kärlek och förlåtelse vi har fått från vår Gud och från vår Herre Jesus Kristus.
1 1:1 ”Kristus” betyder ”den smorde” på grekiska. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Det hebreiska ordet ”Messias” betyder också ”den smorde”.
2 1:3 På grekiska: Bröder. Samma översättning används genom hela brevet.
© 2018 ERF Medien