Nápověda

Nya Levande Bibeln

Hälsning

1 Från Paulus, Silvanus1 och Timotheos. Till församlingen i Thessalonike som lever i gemenskap med Gud Fadern och Herren Jesus Kristus. Vi ber att Gud ska visa er godhet och fylla er med frid.

Paulus tackar Gud för församlingens tro

2 Vi tackar alltid Gud för er alla och ber ständigt för er,
3 för vi tänker på allt ni gör. Er tro har omsatts i praktisk handling, er kärlek har visat sig i hårt arbete och ni håller fast vid hoppet om att vår Herre Jesus Kristus ska rädda er för evigt. Därför måste vi tacka vår Gud och Far för er.
4 Kära syskon2, Gud älskar er, och vi vet att ni har tackat ja till hans inbjudan att få tillhöra honom.
5-6 När vi kom till er med det glada budskapet om Jesus tog ni ju emot det. Vi kom till er inte bara med ord, utan Guds heliga Ande gav oss kraft att göra under, så att ni såg att vi verkligen trodde på budskapet själva. Ni vet ju vad vi gjorde bland er för att hjälpa er. Och allt detta övertygade er, så att ni tog emot budskapet om Jesus med den glädje som Guds heliga Ande ger, trots de förföljelser ni blev utsatta för. Ni följde vårt exempel, och därmed också Herren Jesus exempel, genom att ni var villiga att lida.
7 På det sättet blev ni själva ett föredöme för alla de troende i Makedonien och Achaia3,
8 för ni har fört budskapet om Herren Jesus vidare till andra, inte bara i Makedonien och Achaia, utan långt utanför dessa provinsers gränser. Vart vi än kommer, har människor hört talas om er tro på Gud. Vi behöver inte säga någonting,
9 för alla berättar själva om hur ni tog emot oss och vårt budskap, och hur ni vände er bort från era avgudar för att tjäna den enda Guden som lever och är verklig.
10 Och de berättar att ni väntar på att Guds Son ska komma tillbaka från Gud i himlen ‑ Jesus, som Gud uppväckte från de döda, och som är den som räddar oss när Gud straffar resten av världen.
1 1:1 ”Kristus” betyder ”den smorde” på grekiska. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Det hebreiska ordet ”Messias” betyder också ”den smorde”.
2 1:4 På grekiska: Bröder. Samma tolkning används genom hela brevet.
3 1:7 Makedonien och Achaia var två romerska provinser i nuvarande Grekland.
© 2019 ERF Medien